Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Kendetegn

: En af Danmarks mest karakteristiske muslinger, specielt i brakvandsområder. Skallen kan måle op til 3 cm, men er som regel noget mindre. Skallen kan være næsten rund, men har som regel form af en afrundet-oval trekant. Skallen er glat og gerne lyserød, men kan også være gullighvid. Kappebugten er meget dyb, og dens nedre kant falder sammen med selve kappelinjen.
Østersømusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Hansen

Forveksling

: Den lyserøde form kan muligvis forvekles med almindelig tallerkenmusling (Tellina tenuis), der dog mere mere langstrakt, skallen er tyndere, og den har en tydelig køl, der løber fra umbo og skråt bagud.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og ind gennem de indre danske farvande forbi Bornholm og hele vejen til Ålandsøerne mellem Sverige og Finland.
Østersømusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opskyllede skaller kan ses når som helst på året. Levende muslinger ses sjældent, da de er gravet for dybt ned i bunden.

Tidsmæssig fordeling

af Østersømusling baseret på Naturbasens observationer:
Østersømusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Østersømusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever nedgravet i bunden. I modsætning til andre muslinger, der står lodret i bundmaterialet, ligger østersømuslingen og dens slægtninge tallerkenmuslingerne vandret eller næsten vandret. Ånderørene er meget lange og tynde, og kan nemt nå overfladen.

Levested

: Foretrækker sandblandet bund, der er nem at grave i. Muslingen er ret bevægelig, så den kan krybe og til overfladen og grave sig ned igen flere gange.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls, The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen: Danske Havmuslinger, Natur og Museum 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: