Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Kendetegn

: Meget tykke, næsten cirkelrunde skaller. Op til 12 cm i diameter, men normalt betydeligt mindre. Skallerne har et fint koncentrisk mønster. Finder man dem sammenhængende, kan man også se et meget stort hængselbånd. Unge dyr er lysebrune, mens de store gamle individer er mørkebrune eller næsten sorte. Opskyllede skaller kan være slidt næsten helt hvide, men der er som regel rester af det sorte langs kanterne. Skallernes tykkelse er noget af det mest karakteristiske ved muslingen. Gamle individer kan være så hårde, at der skal en solid hammer til for at knække skallerne. Det eneste rovdyr, der kan indtage molboøsters er da også havkatten, med dens enorme tandsæt.
Molboøsters
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Lausen

Forveksling

: Molboøsters kan ikke forveksles med andre danske muslinger.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og hele vejen ind gennem de danske farvande til Bornholm, men ikke specielt almindelig nogen steder.
Molboøsters - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Levende dyr ses normalt kun af dykkere eller fiskere, men tomme skaller kan skylles op på kysterne når som helst på året.

Tidsmæssig fordeling

af Molboøsters baseret på Naturbasens observationer:
Molboøsters - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Molboøsters - månedlig fordeling

Biologi

: Lever nedgravet i bunden, hvor den filtrerer spiselige partikler fra vandet med sine korte ånderør. Dens fod er meget veludviklet, og den er derfor ret bevægelig.

Arten kan blive meget gammel. Et kendt eksempel er et individ, der blev fanget nær Island i 2006. Ved at undersøge skallen (som at tælle årringe på et træ) kunne man fastslå, at dyret blev 507 år gammel (1499-2006). Derfor fik dyret kælenavnet "Ming", da Ming-dynastiet herskede i Kina da dyret kom til verden.

Levested

: Foretrækker en bund med et godt indslag af mudder, men kun på en vis dybde. Normalt finder man ikke molboøsters på mindre dybder end 10 meter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls: The seashore and shallow seas of Britain and Europe. Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeier: Danmarks dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen: Danske havmuslinger, Natur og Museum, 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: