Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen

Kendetegn

: Ret stor hvidlig skal med tydelige koncentriske striber. Op til 7 cm lang, men sædvanligvis noget mindre. Skallen er meget ru og grov i overfladen, og der sidder som regel tydelige rester af den gråbrune periostrakum. Skallens forende er kraftigt buet, mens bagenden er lodret afskåret. På nogle skaller kan bagenden være så lige, at det nærmest virker kunstigt - som om en eller anden har savet skallen over. Kappebugten er stor og dyb. Finder man to sammenhængende skaller, er det karakteristisk, at de gaber en del bagtil, for at give plads til muslingens store ånderør.
Afstumpet Sandmusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Hansen

Forveksling

: Muslingens specielle facon gør det umuligt at forveksle den med andre.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen til den vestlige Østersø, men bliver mere og mere fåtallig jo lavere vandets saltindhold bliver.
Afstumpet Sandmusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Levende dyr ses normalt ikke, da de kan sidde helt op til 30 cm nede i bunden. Døde opskyllede skaller kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Afstumpet Sandmusling baseret på Naturbasens observationer:
Afstumpet Sandmusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Afstumpet Sandmusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever nedgravet i bunden. Ånderørene, der er meget tykke og lange, og iøvrigt er vokset sammen, kan ikke trækkes ind mellem skallerne. De filtrerer vandet for spiselige partikler.

Levested

: Foretrækker bundmateriale med et godt indslag af mudder. Findes ikke på helt lavt vand, men typisk på nogle få meters dybde og længere ned.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls: The seashore and shallow seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen: Danske Havmuslinger, Natur og Museum 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: