Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Kendetegn

: En af vores største muslinger. De store hvide ru skaller med koncentriske striber kan blive op til 15 cm lange. Normalt er de dog noget mindre. Skallen er bredt afrundet fortil og mere spids afrundet bagtil. Finder man sammenhængende skaller, er det karakteristisk, at de ikke når sammen bagtil, hvor der er plads til, at muslingens store ånderør kan stikke ud af skallerne. De to skaller er iøvrigt ikke symmetriske. Højre skal typisk større end den venstre, og med en tydelig båndgrupe i hængslet. Venstre skal er mindre, men med en stor fremtrædende halvrund båndplade.
Almindelig Sandmusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre muslinger. Dens nærmeste slægtning. afstumpet sandmusling (Mya truncata) er skarpt afskåret i bagenden af skallen. Små individer kan minde om andre små hvide muslinger, f.eks. papirmusling (Thracia papyracea), men kan altid kendes på den tydelige båndplade og båndgruben i skallernes hængsel.

Udbredelse

: Vidt udbredt i danske farvande fra lavvandslinjen og dybere ned. Findes fra Nordsøen og hele vejen ind gennem de danske farvande til havet omkring Ålandsøerne.
Almindelig Sandmusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opskyllede skaller kan i princippet findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Sandmusling baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Sandmusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Sandmusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever nedgravet i bundmaterialet, hvor den filtrerer vandet for spiselige partikler. Mindre individer kan flytte sig, men store dyr er permanent fastsiddende.

Levested

: Lever på sandblnadet bund. Stammer oprindeligt fra Nordamerika, men har eksisteret i Danmark ihvertfald siden Middelalderen. Det vides ikke med sikkerhed, hvordan arten er kommet til Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls, The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske Havmuslinger, Natur og Museum 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: