Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Langstrakte tynde skaller, svagt buede, grønlige eller brunlige. Op til 12-13 cm lang. Hængslet sidder næsten helt ude i forenden af skallen. Begge skallens lange sider er buet, og enderne er svagt afrundede. Arten har et enkelt aflangt lukkemuskelmærke i forenden.
Sværdskedemusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Knivmuslinger kan være svære at skelne fra hinanden, specielt hvis det drejer sig om mindre individer. På store dyr kan det dog som regel lade sig gøre:

Almindelig knivmusling - både rygside og bugside på skallerne er buede.

Buet knivmusling - rygsiden er næsten ret, bugsiden er svagt buet.

Lige knivmusling - skallerne ret brede, både ryg og bugside er lige.

Amerikansk knivmusling - skallen ret bred, både ryg- og bugside svagt buede - lukkemuskelmærket inde i skallen er trekantet.

Udbredelse

: Findes fra Nordsøen og ind gennem de indre danske farvande til Øresund. En almindelig art, som dog er mest talrig i Nordsøen.
Sværdskedemusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De levende muslinger lever på for dybt vand til, at man normalt ser dem, men det er almindeligt, specielt i Vestjylland, at de tomme skaller af døde dyr skyller op på stranden efter stormvejr.

Tidsmæssig fordeling

af Sværdskedemusling baseret på Naturbasens observationer:
Sværdskedemusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sværdskedemusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever lodret nedgravet i dybe huller i havbunden. De har forenden nedad, og bagenden og de korte ånderør siddende i overfladen. En knivmuslings fod er meget kraftig, og hvis den forstyrres, trækker den sig meget hurtigt dybere ned i bunden.

Levested

: Foretrækker sandblandet bund. Kan findes fra få meters dybde og længere ned.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Cambell & Nicholls: The Seashore and Shallow Seas og Britain and Europe, Hamlyn 1988

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Poul Bondesen, Danske Havmuslinger, Natur og Museum, 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: