Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Kendetegn

: Aflangt oval, hvidlig skal med kraftige grove ribber, specielt i forenden. 5-6 cm lang. Umbo forskudt næsten helt hen i forenden. På tomme skaller kan man se to kraftige tænder i hver skaldel, og et langt bånd. Kappebugten er meget dyb - den når helt ind til midten af skallen, og vinklen mellem kappebugtens underste del og selve kappelinjen langs skallens underste kant er meget spids, som regel kun 20-30 grader.
Amerikansk Boremusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Schlichter

Forveksling

: Kan forveksles med Almindelig boremusling, (Barnea candida), men denne har intet hængsel med tænder og bånd, og kappebugten er betydeligt mindre. Den når kun ca. 1/3 ind på skallen, og vinklen mellem bugtens underste del og kappelinjen er ret stor, ca. 60 grader.

Udbredelse

: Stammer oprindelig fra Amerika. Den er blevet indslæbt til England i slutningen af 1800-tallet, hvor man forsøgte at starte en produktion af Amerikansk østers, og derfor importerede store mængder yngel. Boremuslingernes larver fulgte med der. I Danmark findes den fra Nordsøen og et stykke ind i Kattegat, men ikke længere ind, da den ikke kan tåle brakvand.
Amerikansk Boremusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Levende eksemplarer ses normalt ikke, da dyrene lever indeboret i bundmaterialet, men man kan finde tomme skaller skyllet op mange steder.

Tidsmæssig fordeling

af Amerikansk Boremusling baseret på Naturbasens observationer:
Amerikansk Boremusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amerikansk Boremusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever indboret i underlaget, hvor de sidder i dybe huller, der beskytter dem mod fjender. De lever af plankton, som de filtrerer fra vandet.

Levested

: Hårdt bundmateriale, for eksempel stift ler, kalk eller lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen og Weitemeier: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Cambell & Nichols: The Seashore and Shallow Seas of Britain and Europe, Hamlyn 1984

Tebble: British Bivalve Seashells, British Museum 1976

De senest indberettede arter i Naturbasen: