Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Thorving Andersen
    Foto: Jens Thorving Andersen
  • Fotograf: Benedikte Szanday
    Foto: Benedikte Szanday
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas

Kendetegn

: Ret lille, op til 12 mm lang skal, hvidlig eller svagt lyserød med mørkere brunlige kanter. Skallerne er ret tykke, ovalt trekantede med afrundet forende og mere tilspidset bagende. Ret hvælvede i formen, hos nogle individer næsten halvkugleformede. Det varierer dog en del, også fordi et enkelt dyrs to skaller er forskellige. Venstreskallen er mindre og fladere end højreskallen, og sidder nærmest inde i denne.
Hampefrømusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Benedikte Szanday

Forveksling

: Hampefrømuslingens særlige facon betyder, at den ikke kan forvekles med andre.

Udbredelse

: Vidt udbredt fra Nordsøen og ind gennem de danske farvande til den vestlige Østersø.
Hampefrømusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opskyllede skaller kan ses det meste af året. Levende dyr ses kun sjældent, dels på grund af deres nedgravede levevis, og dels fordi de lever på dybere vand, end hvad almindelige badegæster og strandvandrere kommer ud i.

Tidsmæssig fordeling

af Hampefrømusling baseret på Naturbasens observationer:
Hampefrømusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hampefrømusling - månedlig fordeling

Biologi

: Lever gravet ned lige under overfladen i bundmaterialet, hvor den lever af organisk materiale.

Levested

: Foretrækker et ret blødt, gerne mudderblandet bundmateriale, hvor det er nemt at grave sig ned. Muslingen er ret hårdfør og meget tolerant overfor iltfattige forhold eller store koncentrationer af svovlbrinte, der slår de fleste andre dyr ihjel. På den slags steder kan den være meget dominerende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Køie, Kristiansen & Weitemeyer: Havets dyr og planter, Gads Forlag 2000

Tebble, British Bivalve Seashells, HMSO 1976

Poul Bondesen: Danske havmuslinger, Natur og Museum 23(2), 1984

De senest indberettede arter i Naturbasen: