Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nanna Thøgersen
    Foto: Nanna Thøgersen
  • Fotograf: Knud N. Flensted
    Foto: Knud N. Flensted

Kendetegn

: 30-54 mm. Meget stor. Der forekommer to former, den vandrende og den fastboende form. Den vandrende form er som regel brunlig, mens den fastboende som regel er grønlig. Vingerne er meget lange og strækker sig langt ud over bagkropsspidsen, længst hos den vandrende form. Vingerne er brunlige med mørke pletter.
Almindelig Vandregræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Carsten Brandt

Variation

: Kan variere en del.

Forveksling

: Kan forveksles med Sumpgræshoppe, der dog er mindre.

Pga. dens store størrelse kan den forveksles med løvgræshopperne Vortebider, Stor grøn løvgræshoppe og Syngende løvgræshoppe der dog som alle løvgræshopper har meget lange og tynde antenner.

Ligner desuden Ørkenvandregræshoppe (Schistocerca gregaria) der sælges som foder til krybdyr her i Danmark. Den lever naturligt i Nordafrika. Ligesom den Almindelige vandregræshoppe, forekommer der også to former, den vandrende og den fastboende, hos denne art.

Udbredelse

: Er fundet spredt i hele landet efter vandringer sydfra. I nyere tid er der fundet et eksemplar ved Gedser i 2002, et ved Grenå 2007 og et ved Rønne 2010.
Almindelig Vandregræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I dens naturlige udbredelsesområde ses nymfen fra maj. De voksne af den fastboende form ses fra juni til oktober. Hen på sensommeren kan der opstå vandringer.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vandregræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vandregræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vandregræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af planteføde. Synger ikke. Æggene lægges i jorden og klækkes året efter. Den vandrende form foretager vandringer som er det vandregræshopper er kendt for.

Levested

: Lever ikke i Danmark, men kan ende heroppe efter vandringer sydfra.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: