Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech

Atlas

: Sort Natskygge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 50 cm. høj glat eller svagt håret enårig plante. Stænglen er mere eller mindre kantet og ret grenet. Bladene er ægtormede, bugtet-tandede eller næsten helrandede.

Blomsterne er mså og hvide og af den let genkendelige natskyggetype, som også genfindes hos bl.a. kartoffel. De sidder i en hlavdkærmformet stand. Underblomstringen er blomsterstilkene vandret udstående; men efter afblomstringen bliver de nikkend.e

Bærrene er kuglerunde og skinnende sorte, sjældnere grønne eller blegguel- også som modne.

Sort Natskygge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Philip Francis Thomsen

Forveksling

: Kirtel-Natskygge (S. nigrum ssp. schultesii) har stængel og blade med udstående bløde almindelige hår og kirtelhår. Sjælden ruderatplante.

Storfrugtet Natskygge (S. americanum) har opret, næsten glat stængel og kraftige ribber. Griflen er korthåret til midten (Sort Natskygge har griflen langhåret kun ved basis). Sjældent ruderatsplante.

Storbægret Natskygge (S. physalifolium) ligner Kirtel-Natskygge, men lysegrøn med lange bløde, udstående kirtelhår. Sjælden ruderatplante indslæbt fra Sydamerika).

Klæbrig Natskygge (S. sarrachoides) indtil 50 cm. høj.Tæt klæbrigt-kirtelhåret og lugt af tomat og smalfliget bæger og grønne, glinsende lysegrønne bær med mange, 60-70 frø.

Ellers er der ingen forvekslingsmuligheder. Bittersød Natskygge med violette blomster er en meget kraftigere, flerårig plante, der er en halvbusk med de nedre dele forveddede.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Sort Natskygge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Natskygge baseret på Naturbasens observationer:
Sort Natskygge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Natskygge - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning. Frøene spredes endozoisk med fugle m.v.

Etymologi:

Solanum er det gamle latinske navn for Sort Natskygge. Natskygge er efter alt at dømme et (misforstået) oversættelseslån fra tysk, hvor den hedder Nachschatten, "natskade", hvor schatten er blevet til skygge på dansk. Men formentlig er der tale om et gammelt germansk ord af en anden, ukendt betydning.

Nigrum - sort - sigter til de sorte bær.

Levested

: Kvælstofrig bund i haver, parker, på ruderater m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: