Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Fynn-Rasmus Alt
    Foto: Fynn-Rasmus Alt

Kendetegn

: Imago er lysegrøn til olivenfarvet samt før overvintringen som regel udbredt rødlig på dækvingerne og pronotum. Bagkropsranden og benene er gullige. Længde 10-12 mm. Nymfen er grågrøn med rødlige tegninger, før hvert hudskifte dog næsten sort.
Gyvelbredtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: ODM

Variation

: Den røde farve kan variere en del og helt forsvinde, i foråret er den normalt helt grønlig.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Grøn bredtæge, som dog i reglen er mere kraftigt grøn i farven, samt noget bredere og med yderste antenneled meget mørke. Evt. med Alm. bærtæge, som dog har helt anderledes farvede bagkropsled og antenner, samt med Enebærbredtæge og Fyrrebredtæge, som begge er bredere og har en lys plet bagest på scutellum.

Udbredelse

: Den er en relativt nyindvandret art i Danmark, hvor den første gang blev fundet på Mols i 1977. Siden har den sammen med Gyvelen bredt sig kraftigt, så den efterhånden er udbredt i alle landsdele og mange steder en af vore almindeligste bredtæger. Den er udbredt syd for grænsen, men i Skandinavien hidtil kun fundet i det sydligste Sverige.
Gyvelbredtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Gyvelbredtæge baseret på Naturbasens observationer:
Gyvelbredtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gyvelbredtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den suger saft på Gyvel, Tornblad og lejlighedsvis på andre ærteblomster. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mange typer lysåbne lokaliteter, hvor der vokser Gyvel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bech. C., 1977: Piezodorus lituratus (F.) ny for Danmark. Ent. Meddr. 45: 164-166.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: