Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Kendetegn

: Længde 37-43 cm, vingefang 81-96 cm. Danmarks almindeligste ugle. Mellemstor, kompakt og storhovedet ugle, uden øretoppe. Har et karakteristisk venligt sortøjet udtryk. Overside: gråbrun eller rødbrun - den rødbrune variant er den mest udbredte i Danmark. Underside: svagt plettet med længdestriber. Halen er fint tværbåndet. Flugt: direkte flugt: bred og rundvinget med flade vingeslag og glider på let sænkede vinger.

Stemme: Tudende "hu-hu-hu-huh", som høres året rundt. Ved optimale vejrforhold kan den høres i en radius på op til 3-4 kilometer.

Føde: Hovedsagelig mus, især Markmus. Endvidere optræder padder, insekter og fugle på menukortet.

Skumrings- og nataktiv.

Natugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peder Wiese

Variation

: 6 racer i verden, som dog ikke adskiller sig væsentligt fra vores type.

Forveksling

: I farten kunne man i tusmørket og flugten tage fejl af

Udbredelse

: Den almindeligste og mest udbredte ugleart i Europa. Den findes ligeledes i Asien og Nordafrika. Til gengæld træffes den ikke i Nordskandinavien og Irland.

Udbredelsen herhjemme følger gerne udbredelsen af løvskov, hvorfor den næsten ikke findes i Nord- og Vestjylland. Dog er bestanden i nævnte områder i fremgang, fordi man er begyndt at opsætte redekasser til arten. Desuden svinger bestanden en del, alt efter vinterhårdheden og mængden af føde.

Bestanden vurderes meget forsigtigt til at være op imod 4000 par herhjemme.

Natugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Standfugl. Høres hele året, men høres hyppigt i fx februar.

Tidsmæssig fordeling

af Natugle baseret på Naturbasens observationer:
Natugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Natugle - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler gerne i gamle hule træer, men går ofte gerne i opsatte uglekasser.

Den af vores uglearter, som yngler tidligst. Æggene kan allerede ses lagt i februar, men mere normalt i marts måned. Den lægger typisk 2-4 æg. De ruges hovedsagelig af hunnen og rugetiden er 28-30 dage. Ungerne forlader reden, inden de er flyvefærdige. Så sidder de små uldtotter tålmodigt på en gren og venter på, at forældrene skal ud og jage om natten. Ungerne er flyvefærdige efter ca. 45 dage, men holder sig i tiden efter gerne i nærheden af deres hjem. Godt nok er der eksempler på, at de kan strejfe op til 100 kilometer, men ofte bliver de ligesom forældrene inden for en radius på omkring 20 kilometer.

Berygtet for, at være meget aggressiv især i yngletiden, hvor selv mennesker skal tage sig i agt.

Levested

: Løvskov, parker, større haver, lunde osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, samt Meltofte m.fl. Fuglene i Danmark 2002 Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: