Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Henrik Böhmer
  Foto: Henrik Böhmer
 • Fotograf: Arnold Houmann
  Foto: Arnold Houmann

Kendetegn

: Perleugle har en længde på 22-27 cm og et vingefang på 50-62 cm, altså en lille storøjet ugle, med det i øvrigt meget karakteristiske forundrede ansigtsudtryk. Oversiden brun- og hvid perlet. Undersiden lys med diffuse brune pletter. Flugt: Rundvinget, hurtige vingeslag, gerne i lige linje og periodisk glidende.

Stemme: Mest benyttet kald: "tjiack". Sangen er en højt fløjtende "po- po- po- po" i strofer på 1-5 sekunder og typisk med omkring 5 toner pr. strofe. Ved gunstige vejrforhold høres sangen i en radius af omkring 2-3 kilometer.

Uglen er nataktiv og har det med at gemme sig, hvorimod fx Spurveugle og Kirkeugle ynder at sidde fremme.

Perleugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: lars krogh

Forveksling

: Perleugle kan forveksles med Kirkeugle og Spurveugle.

Udbredelse

: Europa, Asien og Nordamerika. Hovedudbredelsen i Europa er i Nordskandinavien, hvor man fx i Sverige antager, at det er den mest udbredte ugleart.

Desuden er der en bestand i Slesvig- Holsten, og det kan bestemt ikke udelukkes, at arten vil indvandre herfra til landet.

Perleugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Herhjemme er Perleuglen en meget sjælden ynglefugl, samt sjælden træk- og vintergæst i forbindelse med invasioner nordfra. Kongelundsområdet på Sjælland har i en årrække i samme forbindelse været et relativt sikkert sted at opleve arten. Den er dog også oplevet i sommerperioden i Danmark, og her er Skagensområdet unikt.

Tidsmæssig fordeling

af Perleugle baseret på Naturbasens observationer:
Perleugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Perleugle - månedlig fordeling

Biologi

: Perleugle har et udelukkende animalsk fødegrundlag - primært smågnavere.

Den benytter ofte tidligere sortspættehuller, men der også er gode erfaringer med at få uglen til at yngle i redekasser.

Den lægger typisk 3-6 æg, primært i april-primo maj måned og ruger i omkring 25 dage.

Levested

: Perleugle lever gerne i tæt skov, primært fyrreskove og gerne med høje gamle rødgraner.

Perleuglen har i en årrække haft en lille ynglebestand på Bornholm. Man tilskriver invasionen af Sortspætten på Bornholm i 1960erne en stor betydning for, at Perleuglen kom til øen, idet den ynder at yngle i deres efterladte huller. Det var da også i forbindelse med ringmærkning af spætteunger, at man fandt Perleuglen på øen i 1979. I nyere tid har den formodentlig ikke ynglet årligt.

I 2007 blev der fundet 2 ynglepar i jydske plantager. Heraf fik det ene par mindst 3 unger på vingerne.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe perleuglen ved opsætning af redekasser og ved at undgå at færdes i nærheden af reden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, Meltofte m.fl Fuglene i Danmark 2002, samt Beaman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: