Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen
  • Fotograf: Henrik Pedersen
    Foto: Henrik Pedersen
  • Fotograf: Michael Hauge
    Foto: Michael Hauge

Kendetegn

: Længde 53-65 cm, vingefang 125-150 cm, altså en fascinerende stor hvid og ofte guløjet ugle.

Hannen er udpræget hvid, dog med enkelte mørke pletter på skuldre og dækfjer. Halen er hvid, tit med et brudt mørkt endebånd.

Hunnen er større end hannen og giver et mørkere indtryk. Har mørkplettet isse og er fint tværbåndet på undersiden. Oversiden er mørkskællet. Tertiærene har 3-4 distinkte tværbånd (det har hannen også). Halen har 2-4, ofte 3 mørke tværbånd, basis er ofte hvidlig.

Juvenil han: ligner meget adult hun, dog mindre og slankere. Har dog mere diffuse, smallere gråbrune bånd på vinger og kroppen. Halen har 2-4, ofte 3 smalle, mørke tværbånd.

Juvenil hun: hvidt ansigt. Isse og det meste af resten af fuglen er tæt diffust tværstribet. Halen hvid med 5-6 brede mørke bånd.

Flugt: magtfuld og med dybe vingeslag (ørneagtigt).

Stemme: advarer med et vidtlydende "krek-krek-krek". Revirsangen er et dybt "gåh", som gentages hvert 5. sekund. Ved optimale vejrforhold høres sangen i en radius på op til 3 kilometer.

Føde: Udelukkende dyrisk føde. Hovedsageligt smågnavere, især Lemminger står højt på menuen.

Bemærkning: Sammen med Stor Hornugle, har Sneuglen den tvivlsomme fornøjelse at være en af de hyppigst sete fangenskabsugler. Senest har Harry Potter-filmene bragt utilsigtet fokus på arten, som postugle bringer. Konkret har det betydet efterspørgsel på arten. Fx har biologer i Norge konstateret indsamling af vildtlevende sneugler mhp. salg som "Potter postugle bringer".

Sneugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Nielsen

Forveksling

: Hvid musvåge, se evt. dette link, hvor Helge Sørensen har fanget en smuk en af slagsen:

www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: På den nordlige halvkugle, men udbredelsen er svær at holde styr på, eftersom den er meget bestemt efter udbredelsen af fødegrundlaget. Arten betegnes som ikke truet, hvilket man i disse tider må glæde sig gevaldigt over.
Sneugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Når det kniber med føden i dens udbredelsesområde, trækker den syd over, helt til Danmark, hvor den er en sjælden vintergæst. Den ses ofte i agerlandsområder, fx Hanstholmreservatet, som har huset op til flere individer på én gang. Arten ses dog også raste på bygninger, fx er arten set på tagryggen af Skagen skole.

Tidsmæssig fordeling

af Sneugle baseret på Naturbasens observationer:
Sneugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sneugle - månedlig fordeling

Biologi

: Bliver kønsmodne som toårige. Arten laver ingen egentlig rede, men lægger derimod æggene direkte på jorden i maj måned. Den lægger op imod 8 æg. Disse lægges over en lang periode, hvilket naturligvis medfører en stor størrelsesforskel på ungerne i kuldet. Rugetiden er på 35-40 dage.

Levested

: Primært på arktisk tundra og højt beliggende fjeldheder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000 og Beman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: