Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Esben Pedersen
    Foto: Esben Pedersen
  • Fotograf: John  Brask
    Foto: John Brask
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Stor hornugle har en længde på 59-73 cm og et vingefang på 138-170 cm. Det er dermed en af verdens største ugler. Den er storhovedet, med store synlige øretoppe. Arten kan variere noget i fjerdragten, men typisk ses følgende: overside mørkbrun, med grove sorte pletter. Undersiden gulbrun, med mørke striber. Øjne er store og orangerøde. Flugt: magtfuld og glider på kuplede vinger.

Stemme: Meget kraftig dyb tuden: "bubo bubo" (som har givet den dens latinske navn), som ved gunstige vejrforhold kan høres i en radius på op til 4 kilometer.

Føde: Arten er ikke kræsen og tager, hvad der er i dens område af dyrisk føde, fx Ringdue, Hættemåge, Blishøne, Råge, Rotte, Pindsvin og Mosegris.

Stor Hornugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Brask

Variation

: Der findes 8 racer verden over, og en af de mest atypiske er racen ascalaphus, som er meget mindre og noget lysere. Den ses i Nordafrika og Mellemøsten.

Forveksling

: Alene størrelsen adskiller Stor hornugle fra arter i Danmark. Forveksling med den mindre Skovhornugle er dog absolut mulig.

Udbredelse

: Stor Hornugle er udbredt i stort set hele Europa helt op til trægrænsen, desuden i Asien til Stillehavet og endelig i Nordafrika.

Uglen forsvandt fra Danmark i 1800-tallet pga. jagt, ægindsamling og andre faktorer. Den genindvandrede i 1980erne fra Tyskland og Sverige, som begge steder havde genudsætningsprojekter. Alene Tyskland udsatte i perioden 1981 til 1995 flere hundrede ugler for at sikre en ny frit levende bestand.

Stor Hornugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten høres oftere end den ses, primært i vinterhalvåret til og med marts.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Hornugle baseret på Naturbasens observationer:
Stor Hornugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Hornugle - månedlig fordeling

Biologi

: Arten yngler typisk direkte på jorden, på fx skrænter i grusgrave eller i gamle rovfuglereder i ugenerede skove. Den ruger i ca. 35 dage på sine 2-4 æg.

Levested

: Stor Hornugle holder i Danmark ofte til ved grusgrave eller på lignende steder, men er også set rykke meget nærmere byerne, til fx lossepladser.

Den er standfugl, men der er dog eksempler på, at arten kan finde på at strejfe op til 100 kilometer. Den er endnu kun konstateret ynglende i Jylland, hvor bestanden anslås til at være på omkring 30 par.

Bevaringstiltag

: Man kan hjælpe arten ved at undlade menneskelig færdsel nær ynglelokaliteterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney m.fl. Fugle i felten 2000, Meltofte m.fl Fuglene i Danmark 2002, samt Beaman m.fl Fuglene i Europa, Nordafrika og mellemøsten 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: