Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Harril overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er indtil 40 cm høj og med krybende jordstængel. Den er kraftigt bestanddannede. Stråene er græsgrønne, trinde eller evt. svagt trekantede foroven.

Blosterbladene er butte og lige så lange eller kun lidt kortere end den sortbrunebrune kapsel.

Blomsterstanden er lidt sammentrængt og med støtteblade, der er tydeligt kortere end blomsterstanden.

Harril
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Bertelsen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Det kan være lidt svært at adskille den fra Fladstrået Siv, men denne har i reglen tydeligt ovalt-sammentrykt stængel, desuden lysebrun kapsel og blosterblade, der er tydeligt kortere end kapslen. Støttebladet i blomsterstanden er hos Fladstrået Siv tydeligt længere end denne.

Glanskapslet Siv har udspærret blomsterstand og blade med følelige tværvægge.

Børste-Siv har spidse blosterblade, tydeligt tueformet vækst og vokser næringsfattigt på fugtige heder etc.

Tue-Siv har tydeligt tueformet vækst og sylformede blosterblade.

Udbredelse

: Meget almindelig på ydre strandenge. Hist og her på saltpåvirkede lokaliteter m.v. i indlandet; her er den ofte kulturbetinget.
Harril - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august, men kan erkendes det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Harril baseret på Naturbasens observationer:
Harril - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Harril - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, som er bestanddannede på de ydre, salte strandenge. Vigtig foderplante for græssende kvæg på strandenge.

Levested

: Meget almindelig i de ydre, salte strandenge, i marsken m.v. Men den kan også ikke helt sjældent findes i indlandet, hvor der er saltpåvirkning, og ved nygravede søer, i motorvejsudfletninger m.v.

På strandengen afløses den ofte af Fladstrået Siv, når saltholdigheden aftager til under et vist niveau.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: