Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Svend Aage Linderström
    Foto: Svend Aage Linderström
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Butblomstret Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøje siv med trind stængel, der bærer 1-2 bladskeder med veludviklede blade; ved grunden er der 3-5 skedeformede lavblade uden bladplade.

Bladpladerne er grågrønne og med tydelige tværvægge.

Alle 6 blosterblade er butte.

Blomsterstanden er indtil 10 cm. høj, har 2 etager og vinkelret udstående hovedgrene. For enden af smågrenene sidder blomsterne i små nøgler.

Blomstertanden er lyst hvidgrøn og farver terrænet, når planten står i mængde, hvad den ofte gør.

Jordstænglen er tyk, 1 cm. eller mere i tværsnit og vidt krybende. Den har 1-2 cm. lange ledstykker hvorfra blomstrende og vegetative skud ugør.

I tværsnit har stænglen en antal mindre luftkanaler i kreds om en stor central luftkanal, hvilket er karakteristisk for arten.

Butblomstret Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: De rent vegetative skud er oftest i betydeligt overtal.

Forveksling

: Især i blomstringtiden er arten karakteristisk med sin hvidgrønne blomsterstand.

Butblomstret Siv kendes på de butte blosterblade, lavbladene ved basis, og de mange små luftkanaler i kreds om en stor kanal i stænglen og blomsterstanden hvidgrønne farve.

Spidsblomstret Siv har alle blosterblade sylspise, en mørkere blomsterstand og en central luftkanal uden mindre luftkanaler rundt om i stænglen.

Udbredelse

: Mest almindelig i kalkkær på Øerne og aftagende mod vest. Samlet set er den temmelig sjælden.

Den er sjælden i det øvrige Norden, hvor den næsten kun findes i Skåne og på Gotland.

Butblomstret Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juli-primo september og kan erkendes før og efter blomstringen på den krybende jorstængel, hvorfra der udgår skud med 1-2 cms mellemrum.

Tidsmæssig fordeling

af Butblomstret Siv baseret på Naturbasens observationer:
Butblomstret Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Butblomstret Siv - månedlig fordeling

Biologi

: Butblomstret Siv er en flerårig urt med krybende jordstængel, vindbestøvning af blomsterne og en nød-frugt.

Det ser ud til, at frøene kan ligge i frøpulje i jorden i en betydelig årrække, hvor de så kan spire frem, når der rodes op i jorden og forholdene ellers er gunstige

Etymologi:

Juncus er den gamle latinske betegnelse for siv. subnodulosus betyder "med småknuder, (sub her: "næsten", "små") og sigter til bladenes ledknuder.

Det danske artsnavn sigter til de butte blosterblade.

Levested

: Butblomstret Siv er indikatorart for den beskyttede naturtype 7230 - kalkrige lavmoser, før i tiden ofte kaldt ekstremrigkær.

Den vokser typisk i halvfugtigt terræn, hvor der er stærk kalkpåvirkning og ofte også vandbevægelser i jorden.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind og Simon Lægaard: Danmarks Siv og Frytler. BNFs forlag 2010. ISBN: 87-87746-10-7

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: