Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Bent Navne
    Foto: Bent Navne

Atlas

: Almindelig Fuglegræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er nedliggende til opstigende og med én række hår. Planten står ofte tæt og danner mere eller mindre sammenhængende tæpper. Bladene er kortstilkede (de øvre kan være praktisk taget ustilkede) med 2-3 cm lang bladplade.

Blomsterne er stilkede og med 3-3,5 mm lange smalt hindekantede bægerblade og 5 lidt kortere, dybt kløvede kronblade. 3-5 støvdragere (støvblade) Støvknapper 0,4-0,5 mm Frø 0,9-1,2 mm, brunviolette og med afrudede vorter.

Planten er som regel iøjefaldende græsgrøn til mørkt græsgrøn.

Almindelig Fuglegræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Bindholt

Variation

: Farven kan variere, men den er næsten aldrig så bleg og gulgrøn som Bleg Fuglegræs.

Antallet af støvknapper kan variere.

Bladene kan være praktisk taget ustilkede.

Forveksling

: Der er forvekslingsmuligheder med Bleg Fuglegræs (se denne) og bl.a. Skov-Fuglegræs.

Skov-Fuglegræs vokser sjældent så tæt som Alm. Fuglegræs og har som regel 10 støvdragere med purpurrøde støvfang, hvor Almindelig Fuglegræs har 3-5. Bleg Fuglegræs er mørkere grøn og har langstilkede blade for neden på stænglen (kortstilkede hos Alm. Fuglegræs) og er sjælden uden for skov. Skov-Fuglegræs blomstrer kun maj-juni.

Den kan i reglen kendes fra Bleg Fuglegræs på dens hovedfarve, også på nogen afstand. Man skal dog være opmærksom på, at Alm. Fuglegræs kan være bleg, hvis den er ved at visne. Bleg Fuglegræs blomstrer kun ultimo-april-primo juni, og visner hurtigt væk efter blomstringen.

Bleg Fuglegræs har kun 2-3 støvdragere, og kronbladene er meget kortere end bægerbladene, undertiden helt manglende.

Udbredelse

: Meget almindelig overalt, hvor bunden er kvælstofrig. En af Danmarks almindeligste planter.
Almindelig Fuglegræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer året rundt, blot der ikke er frost.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Fuglegræs baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Fuglegræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Fuglegræs - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt, der blomstrer næsten hele året.

Levested

: På kvælstofrig bund i haver, på marker, ved skovveje, på ruderater o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: