Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Petersen
    Foto: Thomas Petersen
  • Fotograf: Torben Meier
    Foto: Torben Meier
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Kendetegn

: 12-20 mm. Læggebrod opadbøjet og op til 10 mm. Arten er mørkebrun eller næsten sort, især hannen kan være meget mørk. Oversiden af hoved og pronotum er normalt grøn. Dele af vingerne og bagsiden af baglåret er også grønne. Tydelig sort længdestribe på låret. Vingerne strækker sig kun til midten af bagkroppen. Undersiden er som regel smukt gulgrøn.
Hedegræshoppe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Meier

Variation

: De grønne dele på græshoppen kan være grå eller brune. Den kan i sjældne tildfælde være langvinget, så vingerne strækker sig et godt stykke ud over bagkropsspidsen.

Forveksling

: Kan forveksles med Cikadegræshoppe, Buskgræshoppe og Sandgræshoppe.

Cikadegræshoppen kendes på at pronotums sidelapper har en gul eller hvidgul rand på både bagerste og foreste del. Hos Hedegræshoppe er der en hvid rand på kun den bagerste del. Cikadegræshoppens vinger har også en lidt anden form. Der er dog normalt stor forskel på arternes fremtoning.

Buskgræshoppens nymfer ligner hedegræshoppens, men i de seneste stadier har hedegræshoppenymfen grønne baglår. Den voksne buskgræshoppe kan bla. kendes på sine noget kortere vinger.

Sangen er nærmest identisk med sangen hos Sandgræshoppe. Denne art kendes dog som regel let på sine meget længere vinger. Den sjældne langvingede variant af Hedegræshoppe kan dog overfladisk ligne Sandgræshoppe. Hedegræshoppen er dog mørkere end den lysere grå og spraglede Sandgræshoppe, og har som regel en klar grøn overside.

Udbredelse

: Hedegræshoppe er især udbredt og almindelig i Jylland, men også i Nord-og Midtsjælland findes arten. I de senere år er den også fundet på Bornholm og Falster. I forbindelse med BioWide-projektet blev den i 2014 fundet på to fynske lokaliteter.
Hedegræshoppe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Nymferne fra april og de voksne fra juni til midt i eller sent i oktober eller starten af november.

Tidsmæssig fordeling

af Hedegræshoppe baseret på Naturbasens observationer:
Hedegræshoppe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hedegræshoppe - månedlig fordeling

Biologi

: Lever mest af plantekost men tager også smådyr. Den synger mest om eftermiddag og aften i solskin. Æggene lægges i jord, sand eller plantestængler, og overvintrer normalt 2 gange før de klækker.

Levested

: Den findes især på fugtige heder og moser på sur bund, men kan også træffes på tørre lokaliteter såsom klitheder og tørre fyrreplantager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske græshopper, Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: