Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jimmy Lassen
  Foto: Jimmy Lassen
 • Fotograf: Frederik Broch Pedersen
  Foto: Frederik Broch Pedersen
 • Fotograf: Martin Liebermann
  Foto: Martin Liebermann

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Her ses de ret store kleistogame blomster, der er meget mere fremtrædende hos denne art, end hos andre violer. Stænglerne er ensidigt hårede, men forneden ser behåringen nærmest 2-sidig ud.

Atlas

: Forskelligblomstret Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Forskelligblomstret viol er flerårig og med en grundstillet roset af bredt hjerteformede, næsten cirkelrunde blade uden markeret spids.

Om foråret udvikles langstilkede, velduftende blomster fra grunden. Senere udvikles bladrige stængler med forholdsvis store, lukkede (kleistogame), næsten kronløse blomster.

Stængel og bladstilke er på karakteristisk vis ensidigt hårede.

Forårsrosetbladene strækker sig og vokser betydeligt i løbet af sæsonen.

Forskelligblomstret Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frederik Broch Pedersen

Forveksling

: Andre arter af viol har også kleistogame blomster, men her er de betydeligt mindre og sidder nær grunden.

Forskelligblomstret Viol kan altid kendes fra andre violer på de store hjerteformet-rundagtige grundblade og den ensidige behåring af stængel og bladstilke.

Udbredelse

: Forskelligblomstret Viol er meget sjælden og med få voksesteder, mest på Øerne og Bornholm.

I Danmark kan den bl.a. endnu ses i ret store mængder i Allindelille Fredskov.

På den danske rødliste angives den til at være sårbar (VU - vulnerable). Den ser ud til at have svært ved at danne spiringsdygtige frø, og har derfor svært ved at sprede sig, i Danmark.

Naturgenopretning i Allindelille Fredskov har dog vist, at såfremt de rette forhold er til stede, kan arten sprede sig næsten eksplosivt. Forskelligblomstret Viol optræder således som en af de første pionerer på blottet kalkbund, så der kan i nogle tilfælde tilsyneladende sagtens dannes spiringsdygtige frø.

Forskelligblomstret Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De storkronede forårsblomster er fremme april-maj. De karakteristiske store grundblade kan i reglen erkendes ret langt hen på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Forskelligblomstret Viol baseret på Naturbasens observationer:
Forskelligblomstret Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Forskelligblomstret Viol - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af de store forårsblomster. De kleistogame blomster har næsten altid selvbestøvning. Ofte slår forårsblomsternes frugtsætning fejl, medens de kleistogame blomster i reglen har rigelig frugtsætning.

Frøene spredes i hovedsagen med myrer.

Etymologi:

Viola er det samme som Viol, det gamle latinske navn, som går igen i de fleste europæiske sprog.

"Forskelligblomstret" hentyder til de 2 typer blomster, storkronede forårsblomster og næsten kronløse, lukkede (kleistogame) blomster - en karakter, som den dog deler med en del andre arter i slægten. Men de kleistogame blomster er meget tydelige hos arten.

Det latinske artsnavn mirabilis betyder "forunderlig" og hentyder til den iøjnefaldende forekomst af de 2 slags blomster: de storkronede forårsblomster, som udgår fra grunden, og de ret store kleistogame blomster, der udgår fra den bladbærende stængel.

Levested

: Skyggget kalkholdig bund i løvskove, krat m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: