Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen
  • Fotograf: Henrik Tolderlund
    Foto: Henrik Tolderlund
  • Fotograf: Henrik Tolderlund
    Foto: Henrik Tolderlund

Atlas

: Ager-Stedmoderblomst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 40 cm. høj, men er ofte lavere. Stænglen er ofte noget forgrenet, og blomsterne udgår fra de øvre bladhjørner.

Som Almindelig Stedmoderblomst har den store, fligede, løvbladagtige akselblade og kendes sammen med denne fra andre danske violer på den karakter.

Kronbladene er kortere end bægerbladene og med sandfarvede, gullige kulører, evt. med lyseblå indslag.

Griflen er uden vorter.

Ellers ligner den Almindelig Stedmoderblomst.

Ager-Stedmoderblomst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Nielsen

Variation

: Den krydser let med Almindelig Stedmoderblomst og fertile mellemformer ses ofte.

Forveksling

: Den kendes fra Almindelig Stedmoderblomst (og Klit-Stedmoderblomst) på blomstens sandfarvede-gullige kulører, og på at bægret er længere end kronen, hvorimod Almindelig Stedmoderblomst har kraftige mørkeblå og lyseblå indslag i kronen, og desuden har kronblade som er tydeligt længere end bægerbladene.

De 2 arter kendes fra andre danske violer på de store, løvbladagtige, fligede akselbade.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet bortset fra de mest sandede egne.
Ager-Stedmoderblomst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes blomstrende i en lang periode fra ultimo april til ind i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Stedmoderblomst baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Stedmoderblomst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Stedmoderblomst - månedlig fordeling

Biologi

: Planten er enårig

Blomsterne har ofte selvbestøvning, og har ingen klap eller rende, hvor pollenet falder ned, og bestøvende insekter tvinges til at komme i berøring med det, som tilfældet er hos Almindelig Stedmoderblomst.

Etylomologi:

Artslavnet "arvensis" betyder "voksende på agerjord", se i øvrigt Almindelig Stedmoderblomst.

Levested

: Ager-Stedmoderblomst vokser på leret, ofte kalkrig agerjord, hvor Almindelig Stedmoderblomst typisk vokser på sandet, kalkfattig jord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

M. Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter. Branner og Koch 1958.

De senest indberettede arter i Naturbasen: