Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Marts-Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er oftest sparsomt håret (sommerblade kan dog være ret tæt korthåret på stilken). Bladene er nyre- til hjerteformede, mørkegrønne og dunhårede på undersiden. Fodflige 3-4 mm, bredt ægformede, evt. med korte frynser. Forblade midt på blomsterstilken.

Blomsterne er ofte blåviolette, men ikke sjældent hvidlige, ca. 15 mm og velduftende af "viol".

Kapslen er ca. 7 mm og korthåret.

Bægerblade butte.

Blomsterstilke udgår fra grunden.

Marts-Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Behåringen kan variere fra næsten glat til ret mange korte hår, men den bliver ikke nær så tæt blødhåret som Håret Viol. Sommerbladene bliver i reglen noget forstørrede og aflange, men ikke nær så udpræget aflange som hos Håret Viol.

Forveksling

: Af vildtvoksende danske violer har kun Marts-Viol, Håret Viol, Eng-Viol og tørve-Viol butte bægerblade; de andre arter har spidse blosterblade.

Adskillelsen fra Håret Viol kan være vanskelig, men denne har lugtløse blomster og er tæt blødt korthåret over det hele; sommerbladene strækker sig en del og bliver aflange. Håret Viol har forbladene under midten på blomsterstilken (ca. på midten hos Marts-Viol).

Krat-Viol (V. riviniana), Skov-Viol (V. reichenbachiana), Rank Viol (V. persicifolia) og Hunde-Viol (Viola canina) har strakte, bladbærende skud, der også bærer blomster. Desuden har de alle spidse bægerblade.

Forskelligblomstret Viol (V. mirabilis) har bladbærende skud, men storkronede blomster fra grunden og ret store lukkede (kleistogame) blomster fra bladhjørner på stænglen, og ensidigt hårede blomster- og bladstilke.

Sump-Viol (V. uligionosa) og Eng-Viol (V. palustris) har butte blosterblade, men næsten glatte, og lidt skinnende grundblade og gror fugtigt.

Krydsninger med Håret Viol forekommer sandsynligvis.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet, dog mindre i sandjordsegne, hvor den mest findes nær haver etc.
Marts-Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer marts-maj. Bladene kan erkendes langt hen på vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Marts-Viol baseret på Naturbasens observationer:
Marts-Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Marts-Viol - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vegetativ spredning og myrespredning af frøene.

Levested

: Frodig-muldrig bund i parker, haver, skove, krat, ofte nær bebyggelse. Oprindeligt forvildet fra dyrkning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: