Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Skov-Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 15 cm. høj.

Fra den korte oprette jordstængel udgår rosetstillede grundblade og blad- og blomsterbærende stængler.

Kronen er indtil 2 cm. lang. Kronbladene er smalle, ikke-overlappende, og sporen er blå. Bægerbladenes vedhæng er meget kort, under 1,5 mm.

Bladene er spidse, smalt ægformede og med hjerteformet grund. Akselbladene (fodfligene) er sædvanligvis under 1 cm. lange.

Som adskillig andre violer udvikler den hen på sæsonen små, lUkkede (kleistogame) blomster.

Skov-Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Der er betydelig variation og intermediære hybrider med Krat-Viol er hyppige.

Forveksling

: Den forveksles let med Krat-Viol. Men Krat-Viol har hvid spore og længere bægervedhæng (ca. 2 mm.) og ægformede, overlappende kronblade.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på Øerne, Øst- og Sydøstjylland og på Bornholm, eller hist og her eller sjælden. Især i bynære skove viser formodede bestande af Skov-Viol sig ved nærmere eftersyn ofte at være Krat-Viol eller hybrider mellem de 2 arter.
Skov-Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Viol baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Viol - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene spredes af myrer, da de har et olieholdigt vedhæng, som myrerne efterstræber.

Etymologi:

Artsnavnet reichenbachiana er efter den tyske botaniker H. G. L. Reichenbach (1793-1879). Ellers som Krat-Viol m.fl.

Levested

: Fugtig, næringsrig, gerne kalkholdig bund i løvskov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: