Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: peter toubøl
    Foto: peter toubøl
  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Eng-Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Eng-Viol hører til den gruppe i slægten, der har blomster, der udgår direkte fra rosetten og ikke fra en bladbærende stilk. Planten har normalt 3-4 nyreformede (runde i omrids), rundtakkede blade uden eller med få hår.

Blomsten er blegviolet med mørke årer, kort spore (ca. 1,5 gang så lang som bægervedhænget), kronblade 8-10 mm. Blomsterskaftet har forblade ca. midtpå eller under midten.

Eng-Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Kan i sjældne tilfælde have hvide blomster.

Forveksling

: Forveksles let med Sump-Viol (Viola uliginosa) og Tørve-Viol (Viola epipsila), men:

- Sump-Viol har aflangt hjerteformede blade og fodflige der er sammenvoksede med bladstilken, og den er desuden kun kendt fra enkelte moser på Bornholm.

- Tørve-Viol har en spore der er 2-3 gange så lang som bægervedhænget, dens forblade på blomsterstilken sidder over midten, og bladene sidder parvist.

Udbredelse

: Hist og her i hele landet.
Eng-Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer normalt i maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Viol baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Viol - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig. Blomsterne bestøves af insekter, og frøene spredes ved en art slyngspredning og med myrer, som slæber afsted med frøene, der har et olieholdigt vedhæng, som myrerne godt ka lide.

Levested

: Vokser på næringsfattig, fugtig jord. Tørvemoser, skovsumpe, våde enge, bredder, kær, grøftekanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mossberg B, Stenberg L (2005). Den Nye Nordiske Flora, 1. udgave.

Frederiksen S, Rasmussen F N, Seberg O (2006). Dansk Flora, 1. udgave.

De senest indberettede arter i Naturbasen: