Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Claus Rasmussen
    Foto: Claus Rasmussen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Stedmoderblomst overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig Stedermoderblomst er en viol med slægtens karakteristika.

Den kendes sammen med Ager-Stedmoderblomst fra de øvrige danske arter i slægten på at have store, løvbladsagtige og dybt fligede akselblade.

Planten bliver indtil 25 cm. høj og stænglen er ofte forgrenet, og blomsterne udgår fra de øvre bladhjørner.

Kronen er noget uregelmæssig. Det nedre kronblad (læben) er ofte hvidlig-lyseblå med gul basis og mørkeblå saftstriver, der når til lidt under midten af længdne. De midterste 2 kronblade er typisk lyseblå med mørkeblå saftstriber. De øvre 2 kronblade er ofte mørkeblå-mørklilla.

Men der er store variationer.

Løvbladene er langstilkede og med afskåret til kileformet grund. Akselbladene er store og dybt fligede.

Almindelig Stedmoderblomst
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Variation

: Blomsten er meget variabel i farve og størrelse.

Forveksling

: Inden for violslægten kender stedmoderblomstarterne på de store, dybt fligede akselblade. Andre danske arter i slægten har små, sylspidse akselblade med eller uden frynsede vedhæng.

Der findes dyrkede, storblomstrede former, som Almindelig Stedmoderblomst let krydser med.

Underarten Klit-Stedmoderblomst har mindre blomster, der er mindre spraglede. Desuden er den flerårig med stærkt forgrenet jordstængel. Almindewlig Stedmoderblomst er forbundet med Klit-Stedermoderblomst med fertile hybrider.

Fra Ager-Stedmoderblomst, som den er forbundet med med fertile hybrider, kan den kendes på, at kronbladene er mindst så lange som bægerbladene (tydeligt kortere hos Ager-S.)

Udbredelse

: Almindelig på passende biotoper i hele landet, men fortrinsvis i sandjordsegne.
Almindelig Stedmoderblomst - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-september (-oktober).

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Stedmoderblomst baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Stedmoderblomst - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Stedmoderblomst - månedlig fordeling

Biologi

: En et- eller 2-årig urt. Blomsterne bestøves af insekter og frøene spredes dels ved myrespredning, dels ved slyngspredning, idet frøene smuttes ud, når kapslens klapper åbner sig ved modenhed.

Almindelig Stedmoderblomst har nogle raffinementer i blomsternes bestøvningsmekanisme, der adskiller den fra andre arter i slægten, også Ager-Stedmoderblomst.

Blomsterstøvet bliver ikke liggende mellem de forlængede hindeagtige spidser af støvknapperne, men falder ned i en hårklædt rende ved indgangen til sporen. Insekter, der vil suge honning i sporen, kan derfor ikke undgå at få pollenet på sig.

Almindelig Stedmoderblomst blomstrer i sommerhalvåret, men har som andre violer små, lukkede (kleistogame) blomster, der udvikles senere end de storkronede blomster, og sætter frø ved selvbefrugtning.

Planten er i nogen grad kalkskyende; og når der er mange af den på en mark, indikerer det, at marken er kalktrængende.

Etymologi:

Slægtsnavnet Viola er et gammelt latinsk navn og går igen i de fleste europæiske sprog.

Artsnavnet tricolor, trefarvet, skyldes at blomsten ofte er 3-farvet: hvid-lyseblå, mørkeblå og gul.

Det danske navn "stedmoderblomst" skal skyldes, at blomsten nederste, store, kronblad sammenlignes med en stedmor, som sidder og breder sig på 2 stole (bægerbladene) og på skødet har et fad grød med en stor gul smørklat (kronbladets gule grund). Stedmorens egne børn (de 2 nedre hvide-lyseblå kronblade) sidder nær grøden med smørklatten på hver sin stol, medens de 2 stedbørn (de 2 øvre, mørkblå, mere trist farvede kronblade) sidder længst borte og må nøjes med en stol tilsammen. (Efter Danmarks Vilde Planter).

Levested

: Sandet, mager agerjord, strandarealer, klitter, grusgrave m.v..
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

M. Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter. Branner og Koch 1958.

De senest indberettede arter i Naturbasen: