Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Karl Schlichter
  Foto: Karl Schlichter
 • Fotograf: Helle Eriksen
  Foto: Helle Eriksen
 • Fotograf: Søren Thomsen
  Foto: Søren Thomsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Her ses ret lange bægervedhæng, men sporen er blålig og saftstriberne utydelige yderst, så det kan være en hybrid mellem Skov- og Krat-Viol.

Atlas

: Krat-Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig viol med grundstillet bladroset og udløbere.

Fra rosetten udgår blad- og blomsterbærende stængler. Blomsterne udgår fra hjørnerne af bladstilke på stænglen.

Bægerbladene er sylspidse.

Fodfligene(støttebladene)er frynsede og i reglen længere end 1 cm.

Kronen bliver 15-25 mm. lang. På underlæben når duftstriberne tid midten eller lidt over midten af længden. Kronen er blegt blåviolet (hvide varieter forekommer ikke sjældent) og dens spore er ret bred og hvid. Kronen har ca. 2 mm. langt bægervedhæng, der i alt fald på de øvre blomster nærmer sig det kvadratiske.

Blomsterne er duftløse.

Krat-Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Baark

Variation

: Hybrider med Skov-Viol er ret almindelige og kan være svære at adskille.

Forveksling

: Den sværeste forvekslingsmulighed er med Skov-Viol.

Skov-Viol har meget korte, kun ca. 1 mm. lange bægervedhæng (længere, næsten kvadratiske hos de øvre blomster hos Krat-Viol), ret smal, blå spore (hvidlig hos Krat-Viol) og saftstriber på blomstens underlæbe, der når næsten til kanten (kun ca. halvdelen af længden hos Krat-Viol).

Skov-Viol har kortere fodflige end Krat-Viol (normalt under 1 cm. mod normalt over 1 cm.).

Hybrider mellem de 2 arter er intermediære i karaktererne og kan være svære at adskille i felten.

Hunde-Viol mangler rosetblade og har langt bægervedhæng (meget længere end bredt) og smallere blade.

Udbredelse

: Den er almindelig i det meste af landet.
Krat-Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Krat-Viol blomstrer april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Krat-Viol baseret på Naturbasens observationer:
Krat-Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krat-Viol - månedlig fordeling

Biologi

: Krat-Viols blomster bestøves af insekter og frøene spredes af myrer, da de som hos andre violer har olieholdigt vedhæng, som myrerne godt kan lide.

Etymologi: Viol er et gammelt latinsk navn, der går igen i de fleste europæiske sprog. Det latinske artsnavn "Riviniana" er efter den tyske botaniker A. Q. Bachmann (1652-1723), hvis efternavn blev latiniseret til Rivinus (et ret almindeligt fænomen for tiden).

Levested

: Muldrig bund i løvskove, krat, hegn, gamle haver, parker m.v. - Der er betydeligt biotopoverlap med Skov-Viol,.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: