Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jane Bøgelund
  Foto: Jane Bøgelund
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Rank Viol fra Sejlbjerg Mose i Høje-Tåstrup (Hedehusene) 1995, hvor den var at finde et par år efter opgravning/oprensning af sø.

Atlas

: Rank Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med slægtens fælles karakterer.

Hele planten er glat og stænglen bliver ca. 30 (-40) cm. høj og er spinkel, opret og ret stiv.

Rank Viol har ingen grundstillet bladroset, og blomsterne fremkommer fra bladhjørner foroven på planten.

Blomsterne er duftløse og 10-15 mm. lange; de er blegblå med violette årer og kort, lidt krum, lys spore.

Bladene er gulgrønne og tynde. De er smalt ægformede og har afskåret grund og bladvinger, der løber ned ad bladstilkene. Fodfligene er ca. 1 cm. lange og spredt tandede, næsten utandede foroven i planten.

Rank Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Den kan ret let forveksles med Hunde-Viol, der kan vokse samme steder, og kan optræde med langstrakte, ret lignende former. Begge arter har langstrakte blade, men Rank Viols har tydeligt nedløbende bladvinger og bladene har afskåret grund. Hunde-Viols blade er mørkegrønne og ret tykke, har mere eller mindre hjerteformet grund, og højst små og utydeligt nedløbende bladvinger.

Vegetativt har den også en vis lighed med Stedmoderblomst og Ager-Stedmoderblomst; men disse har kileformet bladgrund, stærkt fliget-tandede akselblade og vokser i reglen på helt andre biotoper.

Ifølge Den Ny Nordiske Flora skal Rank Viol kunne hybridisere med Hunde-Viol, hvor hybriden kan danne store sterile bestande. - Man skal også i Danmark være opmærksom på sådanne hybridbestande med intermediære karakterer.

Udbredelse

: Rank Viol er meget sjælden i Danmark og i den nye rødlistning karakteriseret som VU ("vulnerable"). Den må anses for at være på vej ud af den danske flora.
Rank Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer maj-juni, og er svær at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Rank Viol baseret på Naturbasens observationer:
Rank Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rank Viol - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vandret krybende jordstængel. Blomsterne bestøves af insekter. Frøene spredes med myrer, som efterstræber et lille olielegeme på frøet og evt. med vand og hø, der transporteres fra voksestedet. Hos Hunde-Viol er de øvre fodflige under halvt så lange som bladstilken og tydeligt tandede; hos Rank Viol er de øvre fodflige over halvt så lange som bladstilken og kun utydeligt tandede.

Levested

: Dens typiske voksested har være høenge på ofte kalkholdig bund, en sjælden driftform i Danmark, også i fortiden, men mere udbredt i Sverige, hvor arten da også har flere lokaliteter.

Dens tilbageværende danske forekomster (hvis den ikke er uddød) ser ud til at skyldes aktiverede frøbanker i forbindelse med gravearbejder o.a. forstyrrelser i gamle eng- og moseområder, hvor arten tidligere har vokset.

Trusler

: Manglende høslæt og tilgroning af voksesteder
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: