Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Thomas Holm
  Foto: Thomas Holm
 • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
  Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
 • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
  Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Læg mærke til de store bægerbladsvedhæng, en god skillekarakter til Krat- og Skov-Viol.

Atlas

: Hunde-Viol overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig viol med grenet jordstængel og tydelig tueformet vækst og uden bladroset. Fra basis udgår blad- og blomsterbærende fra grunden grenede, ofte noget nedliggende stængler.

Blomsterne udgår fra bladhjørner.

Kronen er 7-18 mm. lang, hvidlig eller lyseblå med mørkere årer.

Bægerbladene har et stort vedhæng, der er tydeligt længere end bredt, hvilket adskiller den fra lignende arter, især Krat- og Skov-Viol.

Bladene er smalt hjerteformede til bredt lancetformede med hjerteformet grund. Der er ingen eller kun meget svat udviklede bladvinger på stilken.

Hunde-Viol
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Øllgaard

Variation

: Der er stor variation i bladenes form og undertiden nærmer de sig meget formen hos Rank Viol, men dog altid med hjerteformet grund og kun udtydeligt vingede bladstilke.

Forveksling

: Skov- og Krat-Viol har modsat Hunde-Viol bladroset, men har også blade med hjerteformet grund, hvor især Krat-Viols blade undertiden kan være ret lignende Hunde-Viols. Skov- og Krat-Viol har mere eller mindre vandret jordstængel, hvor jordstænglen hos Hunde-Viol går direkte over i de overjordiske stængeldele.

Hos Hunde-Viol har bægret store vedhæng, meget længere end brede, hos Krat-Viol er de ca. 2 mm. lange og næsten kvadratiske, hos Skov-Viol smalle, meget korte.

Fra den sjældne Rank Viol adskilles den ved sine ofte langt mere nedliggende stængler og ved at bladene har hjerteformet grund (næsten lige afskåret hos Rank Viol) og højst svagt udviklede og utydelige bladvinger (tydelige bladvinger hos Rank Viol).

Hunde-Viol har ret tykke, mørkegrønne blade, Rank Viol udpræget tynde, gulgrønne blade.

Udbredelse

: Almindelig i Midt-, Vest- og Nordjylland. Ellers hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder.
Hunde-Viol - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hunde-Viol blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hunde-Viol baseret på Naturbasens observationer:
Hunde-Viol - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hunde-Viol - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning.

Frugterne spredes dels ved slyngspredning (når kapslens klapper tørrer ind, revner den ret pludseligt og frøene smuttes ud og kan slynges væk i nogen afstand) og også ved myrespredning, da frøene har et olieholdigt vedhæng, som myrerne efterstræber.

Etymologi:

Viol er det gamle, latinske navn på slægten, som går igen i næsten alle europæiske sprog.

Canina af latin "canis"="hund" er af nedsættende betydning, bl.a. fordi den modsat flere andre violer mangler behagelig blomsterduft. Tilsvarende for det danske artsnavn.

Levested

: Tør, soleksponeret, ofte næringsfattig bund i klitter, på heder og overdrev, skovbryn, gravhøje, skråninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: