Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Kendetegn

: Sporestøv lyst cremegult, smag mild, nøddeagtig. Hat 3-8 cm bred, først lavt hvælvet, siden nedtrykt, i randen lidt kamfuret, først livligt rosa, siden afblegende til hvid, ofte med gullige partier. Lameller hvide, alle lige lange, æg hel. Stok cylindrisk til smalt kølleformet, hvid. Kød skørt, hvidt, med svag, frugtagtig lugt.
Orangerød Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Arten varierer kun lidt. Former med blodrød hat, sort hatmidte og rødt på stokken, eller med purpurbrun hat og gullige lameller er noget taksonomisk uafklarede (var. cruentata).

Forveksling

: En mellemstor, mild, rød art, der let kendes på den gullige fordybning i hatmidten. Lidt større er Prægtig Skørhat (Russula paludosa), som vokser under fyr, ofte har rødt på stokken, og ikke har den karakteristiske gullige fordybning i hatmidten. Afblegende Skørhat (Russula decolorans) har rent orange hat og grånende kød og vokser under fyr. Falmende Skørhat (Russula depallens) er først rød på hatten, men bleger hvidligt ud fra midten; den vokser under birk på tør bund og har oftest skarp smag. Et meget karakteristisk træk for Orangerød Skørhat er, at når den tørrer ud i solen, får hatranden nogle korte, vandløbslignende opsprækninger.

Udbredelse

: Ret almindelig i Danmark; formodentlig jævnt udbredt over hele landet. Arten har til trods for sin almindelighed undgået de populære danske svampebøgers opmærksomhed og er derfor ikke rapporteret efter fortjeneste. Det latinske artsnavn betyder Velenovskys (Velenovsky var en tjekkisk mykolog).
Orangerød Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Orangerød Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Orangerød Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Orangerød Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med birk, bøg og formodentlig også eg og nåletræer.

Levested

: Under birk i birkemoser og på tør bund i parker og haver, under bøg på tør bund i parker og skove, formodentlig også i egeskove og nåleskove.

De senest indberettede arter i Naturbasen: