Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Christiansen
  Foto: Jørgen Christiansen
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Sporestøv hvidt, smag brændende skarp. Hat 3-8 cm bred, lavt hvælvet, siden nedtrykt, violet-rødlilla, midten ofte sortagtig, bleger ud i pletter til grønlig, især omkring midten, ofte broget violet, sort, lilla og grøn. Lameller hvide, alle lige lange, med fint savtakket æg. Stok cylindrisk til kølleformet, hvid. Kød skørt, hvidt, med frugtagtig lugt.
Savbladet Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Den typiske form har violet til blakket grønlig hat. En afvigende form, var. knauthii, har højrød hat med sort midte og kan derfor forveksles med Stor og Lille Gift-Skørhat; den opfattes ofte som en selvstændig art, men ikke i Danmark. En gul form, var. gilva, er meget sjælden og kun fundet under eg.

Forveksling

: Arten hører til de mindre skørhatarter med skørt kød. Den savtakkede lamelæg vil normalt altid være en tilstrækkelig karakter til at adskille arten fra alle andre danske skørhatte. Undtagelsesvis kan lamelæggen være hel, i så fald vil hatfarven (på typiske eksemplarer) være nok til at placere den korrekt. Bleg Gift-Skørhat (Russula betularum) har samme størrelse, form og smag, men i begyndelsen rosa hat, der bleger ud til hvid, og den vokser under birk. Lille Gift-Skørhat (Russula mairei) har højrød hat, men vokser under bøg. Stor Gift-Skørhat (Russula emetica) har højrød hat, vokser typisk under fyr og er større.

Udbredelse

: Almindelig i Danmark; formodentlig jævnt udbredt over hele landet. Den har i mykologiens barndom været sammenblandet med Stor og Lille Gift-Skørhat, men er i dag en selvstændig, let kendelig art. Den har været kendt i Danmark længe, men navnet fragilis blev tidligere med det danske navn Almindelig Skørhat brugt om Lille Gift-Skørhat. Det latinske artsnavn betyder skør.
Savbladet Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-november.

Tidsmæssig fordeling

af Savbladet Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Savbladet Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Savbladet Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med eg og gran. Som regel talrig på lokaliteterne.

Levested

: I egekrat, i parker, i granskove på tør bund, talrigst hvor eg og gran står sammen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: