Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Lunøe
    Foto: Peter Lunøe
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Sporestøv hvidt, smag mild. Hat 3-10 cm bred, lavt hvælvet med nedtrykt midte, glat, tør, mat, gråbrun til sortbrun med hvidlig rand. Lameller tætte, hvide, mange kortere end de komplette. Stok cylindrisk til kølleformet, hvid, mørkebrunt anløbende. Kød fast, hvidt, uden særlig lugt. Det latinske artsnavn betyder tætbladet.
Tætbladet Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Arten varierer næsten ikke.

Forveksling

: Tætbladet Skørhat er let at kende blandt arterne af brunsorte skørhatte, hvis kød anløber sort ved brud. Den er ret lille, hatten er som regel cirkelrund og nedtrykt i midten, lamellerne er tætte. Det er den næstmest almindelige art i gruppen. Sværtende Skørhat (Russula nigricans) har meget fjerne, tykke og sprøde lameller og anløber først rabarberrødt i brud. Sveden Skørhat (Russula adusta) vokser under fyr, er større og har karakteristisk kælderlugt. Desuden finder der tre sjældne danske arter i gruppen.

Udbredelse

: Ret almindelig i Danmark; formodentlig udbredt over det meste af landet.
Tætbladet Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne er fremme i juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Tætbladet Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Tætbladet Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tætbladet Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med bøg, sjældnere andre løvtræer og nåletræer.

Levested

: I løvskove på morbund og i nåleskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Einhellinger, A., 1985: Die Gattung Russula in Bayern. - Hoppea 43 (optrykket fra 1987).

Marchand, A., 1977: Les Russules. - Champignons du Nord et du Midi 5.

Pearson, A.A., 1948: The genus Russula. - The Naturalist, july-september 1948 (andenudgaven fra 1950).

Rayner, R.W., 1968-1970: Keys to the British species of Russula, part I-III. - Bull. Br. Myc. Soc. 2-4 (optryk uden år af tre artikler med rettelser og tilføjelser).

Sarnari, M., 1998-2005: Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo primo, tomo secundo.

Schaeffer, J., 1933: Die Russulae. - Die Pilze Mitteleuropas 3 (optrykket fra 1979 af andenudgaven fra 1952).

De senest indberettede arter i Naturbasen: