Honninggul Skørhat

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

ligner Stinkende Skørhat, bestemmelse kræver kemikalier og/eller mikroskopi

Kendetegn

: En stor brun Skørhat med kamfuret hatrand, olieagtig lugt og gult kød.

Hatten er 4-10 cm bred, hvælvet til affladet med nedtrykt midte, ofte uregelmæssig, i randen kamfuret, slimet til klæbrig, først lyst gul, siden brungul. Lamellerne er tilvoksede, middelbrede, ret tætte, lyst creme. Sporestøvet er cremefarvet. Stokken er 4-7 cm høj, middeltyk til tyk, oftest cylindrisk, hvidlig, gulbrunt anløbende. Kødet er først fast, siden skørt, gulnende, især ved tilsætning af kaliumhydroxid, med frugtagtig til olieagtig lugt og skarp smag.

Variation

: Hatten varierer en del i den brune farves tone.

Forveksling

: Feltkendetegnet på Honninggul Skørhat over for den meget lignende og langt mere almindelige art Stinkende Skørhat er kødet, der bliver honninggult, når man skærer svampen igennem, og når man tilsætter kaliumhydroxid.

Udbredelse

: Den er sikkert ret sjælden i Danmark, men udbredelsen er dårligt kendt, da den tidligere ikke har været adskilt fra Stinkende Skørhat.
Honninggul Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Honninggul Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Honninggul Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Honninggul Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Den danner mykorrhiza med løvtræer.

Levested

: Honninggul Skørhat vokser under birk på tør bund på såvel næringsrig som næringsfattig bund, men også under andre løvtræer på tør bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knudsen, H. & J. Vesterholt, 2008: Funga Nordica.

Sarnari, M., 1998-2005: Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo primo, tomo secundo.

Vesterholt, J., 2004: Danmarks svampe.

De senest indberettede arter i Naturbasen: