Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Hatten er 3-8 cm. bred, hvælvet til udbredt eller nedtrykt omkring midten, tydeligt kamfuret og læderbrun til gråbrun, hvor midten er mørkere end nær kanten.

Stokken er 2-5 x 1-2 cm, hvidlig, men brunplettet nedadtil.

Lamellerne er hvidlige og smalt tilvoksede.

Smagen er i starten mild, men senere evt med lidt skarp eftersmag med olieagtige eller harske komponenter.

Lugten hos unge eksemplarer er svagt frugtagtig. Hos ældre eksemplarer er lugten ofte noget harsk og fiskeagtig.

Mild Kam-Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Lugten varierer fra næsten lugtløs over svagt frugtagtig til mere hask-fiskeagtig hos ældre eksemplarer.

Forveksling

: Inden for kamskørhattegruppen er Mild Kamskørhat ret let at kende: Kamfuret, læderbrun hat, og forholdsvis mild smag.

Den sjældne forvekslingsmulighed Russula livescens ligner, men har ret fjerne lameller og stok, der er gullig nedadtil; den anløber til forskel fra Mild Kamskørhat gult med ammoniak.

Skarp Kamskørhat har øjeblikkelig meget skarp smag og gråligt flødefarvede lameller. Lugten er muggen, i retning af camembert.

Brun Kamskørhat har fint rynket og radiærfibret hat, gråligt flødefarvede lameller, grålig stok og meget skarp smag.

Udbredelse

: Arten er almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Mild Kam-Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mild Kamskørhat har en lang sæson og kan være fremme juli-november.

Tidsmæssig fordeling

af Mild Kam-Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Mild Kam-Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mild Kam-Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mild Kamskørhat danner mykorrhiza med løvtræer, ikke mindst eg.

Den er næppe giftig, men ikke værd at spise, også på grund af den ubehaglige fiskeagtige lugt, som lidt ældre eksemplarer får.

Levested

: Under løvtræer, ikke mindst eg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003Funga Nordica, mange forfattere.Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: