Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Karsten Schnack
  Foto: Karsten Schnack

Kendetegn

: En lille skørhat under el med grånende stok.

Hatten er 1,5-4 cm bred, hvælvet til affladet eller nedtrykt, randen efterhånden kamfuret, mat, rødlilla til violet, ofte broget, sommetider med næsten sort midte. Lamellerne er smalt tilvoksede, ret brede, ret fjerne, hvide til gulhvide. Sporestøvet er hvidligt. Stokken er 2-5 cm høj, middeltyk, cylindrisk til kølleformet, fint året, først hvidlig, siden gulnende, til sidst grånende. Kødet er skørt, uden særlig lugt og med en smule skarp smag.

Elle-Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Variation

: Arten varierer noget i hatfarven og den grånende reaktion i stokken og kødet.

Forveksling

: Den grånende stok, hvor stokkens årer træder lysere frem, når frugtlegemet er vanddrukkent, er et godt kendetegn. Den kan være noget brunligt anløben på grund af kombinationen af den gulnende og den grånende tendens. Voksestedet under el er også unikt, da de fleste lignende arter vokser under birk eller pil eller andre træslægter.

Udbredelse

: Elle-Skørhat er sjælden i Danmark.
Elle-Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne ses fra august til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Elle-Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Elle-Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elle-Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Den danner mykorrhiza med trærødder.

Levested

: Elle-Skørhat vokser under rødel i ellemoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Petersen, J.H. & J. Vesterholt (red.) 1990: Danske storsvampe (basidiesvampe). København, 588 s.

Sarnari, M. 1998: Monografia illustrata del genere Russula in Europa. Tomo Primo. Trento, 800 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: