Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann
 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann
 • Fotograf: Karen Thomsen
  Foto: Karen Thomsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Her ses Ege-Voksskind med et frugtlegeme af den snyltende Gul Bævresvamp. Det er meget forskelligt, hvor meget man kan se af værten, som kan være mere eller mindre undertrykt af snylteren.

Kendetegn

: Frugtlegemet sporedannende lag er gråt til brungråt, ofte med et violet eller rødligt skær. Det er glat til noget knudret og pudeformet, og fladt tiltrykt underlaget, men ret løst tilvokset substratet. Det sporedannende lag anløber ikke ved tryk.

Undersiden (bagsiden)er brunsort og ret ru. Kanterne af frugtlegemet kan være krøllet op, så det næsten ser ud som hatdannelser.

Svampen er nærmest lugtløs.

Frugtlegemet kan strække sig over flere dm2, er er ofte mindre.

Ege-Voksskind
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Ege-Voksskind er ret let at kende på voksestedet (hyppigst eg, men også bøg), den ret glatte brungrå sporedannende lag og den sortagtige underside samt det forhold, at frugtlegemet er let løsnes fra underlaget.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnet substrat i hele landet.
Ege-Voksskind - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, men mest iøjnefaldende november-marts.

Tidsmæssig fordeling

af Ege-Voksskind baseret på Naturbasens observationer:
Ege-Voksskind - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ege-Voksskind - månedlig fordeling

Biologi

: En barksvamp med glat til noget knudret sporedannende lag. Den vokser på noget omsatte døde grene og stammer af eg, også i ung egeskov. Døde grene og stammer invaderes af Ege-Voksskind, når der har været døde i typisk 3-4 år.

Ege-Voksskind er ofte vært for Gul Bævresvamp www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse, der dog også kan snylte på andre barksvampe.

Se også illustrationsfotoet

Levested

: Ældre og yngre bevoksninger af Eg i og uden for skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4 Danske Storsvampe (basidiesvampe). Redaktion: Jens H. Petersen Jan Vesterholt. Mange forfattere. Gyldendal 1990. ISBN: 87-01-09932-9.

Svamppar - En fälthandbog. Interpublishing - Stockholm. Ryman & HolmåsenISBN: 91-86448-14-5.

De senest indberettede arter i Naturbasen: