Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Kendetegn

: Smag mild, sporestøv lyst cremefarvet. Hat 2-5 cm bred, fordybet i midten, knudret-kærvet i randen, ikke eller kun svagt kornet, lyserød, afblegende til hvidlig eller gullig i pletter. Lameller først hvide, siden lyst cremefarvede, ofte rustgult anløbende i partier. Stok hvid, glat, cylindrisk, gulnende, især mod basis. Kød hvidt, blødt, skørt, uden særlig lugt.
Gulnende Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Variation

: Arten varierer ikke meget. Undertiden er den sort i hatmidten, undertiden bleger hatten af til hvidlig. Hvis svampen tørrer hurtigt ud, forbliver lamellerne hvide, og man kan derfor fejlbedømme sporefarven uden sporefældning, og den karakteristiske gulnen kan også udeblive.

Forveksling

: Den kan forveksles med en lang række andre små milde røde skørhatte. Bemærker man tendensen til at gulne, er det kun den langt kraftigere gulnende Gulstokket Skørhat (Russula puellaris), som vokser under bøg og birk, og Foranderlig Skørhat (Russula versicolor), som vokser under birk, der kan komme på tale. Hvis ikke man ser den gulne, kan den forveksles med Rosa Skørhat (Russula velutipes), der dog som regel er langt større og har foroven fnugget stok, Zoneret Skørhat (Russula zonatula), der har en mørkere zone på hatten nær randen, Lille Skørhat (Russula minutula), der har hvidt sporestøv og lugt af Bruskbold, Giftrød Skørhat (Russula emeticicolor), der har kornet, kraftigere rød hat, Melzers Skørhat (Russula melzeri), der har kornet, rød hat og orangegult sporestøv, samt Lilla Skørhat (Russula lilacea), der har kornet, blegrød-lilla hat. Bemærker man ikke den milde smag og sporefarven, kan man forveksle den med mange andre røde skørhattearter, herunder Lille Gift-Skørhat (Russula mairei), der har skarp smag og hvidt sporestøv.

Udbredelse

: Sjælden i Danmark, fundet på 12 lokaliteter, men er nok noget overset, da den er svær at kende fra lignende arter. Den forekommer ofte sammen med flere af de ovennævnte forvekslingsmuligheder, så det er ikke en art for begyndere i skørhatte. Det latinske artsnavn betyder lille pige.
Gulnende Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den findes mest i juli måned, hvor svampelivet veksler meget fra år til år, hvilket kan være én af grundene til, at arten sjældent registreres. Den er sædvanligvis yderst fåtallig på lokaliteterne, selv i gode sommersvampeår.

Tidsmæssig fordeling

af Gulnende Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Gulnende Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulnende Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med bøg.

Levested

: Bøgeskove og parker. Optræder enkeltvis eller i små grupper.

De senest indberettede arter i Naturbasen: