Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Hatten er 3-10,5 cm i diameter. Først er den hvælvet med nedsunken midte, og ofte med yderste af randen bøjet nedad. Senere bliver den mere udbredt, dog stadig med nedsunken midte. Den er fedtet, og farven er grumset gulbrunlig til grålig. Den er forsynet med ringzoner af gråbrunlige til gulbrune pletter som er mere eller mindre sammenhængende, ofte med et svagt grønblåt skær i. Lamellerne, der løber ganske kort ned af stokken, er ret smalle og mellem spredte. Farven er orange i en eller anden nuance. Stokken er typisk 2-6,5 cm høj og 0,8-1,5 cm tyk. Den er rundcylindrisk, glat og tør. Farven er grålig over i det lyst laksefarvede eller mellemlyst brun med et rosa skær. Den ser ud, som om den har en tynd hinde ud over farven, så den ser tildækket ud, og så har den ofte en markant synlig, hvidlig ringzone lige, hvor lamellerne stopper med at løbe ned af stokken. Den kan være forsynet med et lille antal orange fordybninger/pletter i stokken. Kødet er godt fast og orange nær hathuden. Den har en svag lugt, smagen er mild, og mælken er orange.
Tvefarvet Mælkehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Variation

: Tvefarvet mælkehat varierer en del, og især pletterne er variable, hvad mønstret angår, da de danner mindre og mindre ringlignende zoner ind mod midten af hatten. Den hvidlige ringzone om stokken kan være utydelig.

Forveksling

: Arten kan forveksles med Velsmagende mælkehat og Gran-mælkehat. Laksefarvet mælkehat kan i sine matte udgaver ligne lidt, men den er sjælden, og vokser kun under ædelgran. Alle er gode spisesvampe.

Udbredelse

: Arten findes hist og her i Midt- og Vestjylland, mens antallet svinger noget i de andre landsdele fra år til år.
Tvefarvet Mælkehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tvefarvet mælkehat ses fra august til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Tvefarvet Mælkehat baseret på Naturbasens observationer:
Tvefarvet Mælkehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tvefarvet Mælkehat - månedlig fordeling

Biologi

: Tvefarvet mælkehat lever på fattig bund og er en god spisesvamp.

Levested

: Den vokser under fyr eller ædelgran på sandet bund og gerne i en rigtig fattig sandbund.

De senest indberettede arter i Naturbasen: