Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Olsen
    Foto: Eva Olsen
  • Fotograf: Frank Desting
    Foto: Frank Desting
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: En middelstor skørhat hvis hat er indtil 10 cm bred. Som ung er den hvælvet, senere bliver den affladet til noget nedtrykt. Randen er ofte svagt kamfuret. Hathuden er på karakteristisk vis trukket lidt tilbage fra hatkanten, så lidt af lamellerne bliver blottet på hatoversiden. Hatfarven har brune til lyst rødbrune kulører, som kan gå over i mat teglrød, og virker undertiden en smule broget; den kan også have grønlige komponenter og er noget afblegende med alderen.

Stokken er hvid, indtil 7 cm høj og 2,5 cm tyk, cylindrisk og ofte lidt tilspidset forneden. Stokken virker ret kraftig og tydeligt kortere end hatten er bred.

Lamellerne er omtrent enslange, hvide og smalt tilvoksede ind mod stokken, middelbrede og middeltætte.

Sporestøvet er hvidt.

Kødet er hvidt, ret fast og anløber ikke farvet ved brud.

Svampen er næsten lugtløs, har mild, lidt nøddeagtig smag og er en ret god spisesvamp.

Spiselig Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Forveksling

: Spiselig Skørhat er en ret let kendelig art. Det er ret let at henføre svampen til skørhatte på svampekødets sprøde og utrævlede struktur og manglen på mælkesaft.

Blandt skørhatte er den karakteristisk med den tilbagetrukne hathud, hvor lamellerne er tydeligt blottet på oversiden af hatranden.

Ingen andre skørhatte har denne karakter tilnærmelsesvis så udpræget; dette i forbindelse med de rødbrunlige hatfarver og den milde smag gør bestemmelsen ret let. Nogle af kam-skørhattene kan også have en smule tilbagetrukken hathud, men så har de anderledes lamel- og hatfarve og er skarptsmagende. Andre mindre indlysende forvekslingsmuligheder har mange korte lameller, som ikke når stokken, mellem de almindelige lange lameller og kød der anløber rødligt eller sort.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede voksesteder landet over, men overses ret let pga. de lidt matte farver og forveksles vist ofte med andre skørhatte, selvom den som art er karakteristisk nok.

I den nye rødliste er den i kategorien LC ikke truet.

Spiselig Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne kan findes i perioden juni-oktober, og ofte ret tidligt på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Spiselig Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Spiselig Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spiselig Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Spiselig Skørhat danner mykorrhiza med især Bøg, men også med andre løvtræer. Den kan også, men sjældnere, findes i nåleskov.

Det latinske artsnavn vesca betyder nærmest velsmagende. Spiselig Skørhat er en ret god spisesvamp og minder i smagen om mange andre milde skørhatte, hvor de mest velsmagende nok er arter som Broget Skørhat og Spanskgrøn Skørhat. Men alle milde skørhatte er i princippet spiselige, når de er i god og frisk tilstand.

Levested

: Løvskov, især bøg, ses ret ofte under midaldrende bøge (30-80 årige).
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Svampar Svengunnar Ryman & Ingmar Holmåsen Interpublishing Stockholm 1984 ff. ISBN 91-86448-14-5 side 388.

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: