Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Torben  Breckling
    Foto: Torben Breckling

Svær at bestemme!

Findes kun under pil, lignende fund med en anden økologi, tilhører andre arter. Bør fotokontrolleres i forum, pas på når der både er krybende pil og nåletræer i nærheden! Det er en hist og her svamp i de vestjyske klitter, indlandsfund (fra pilemoser) i

Kendetegn

: En lille skørhat under pil ved kysten med blegrød hat, mild smag og lugt af hummer.

Hatten er 2,5-4,5 cm bred, først hvælvet, siden affladet med nedtrykt midte, ikke kamfuret over lamellerne, glat, klæbrig, rød til blegt brunrød, afblegende til hvidlig. Lameller smalt tilvoksede, midddelbrede, middeltætte, hvidlige-cremegule. Sporestøvet er cremegult. Stokken er 3-5 cm høj, middeltyk-spinkel, udvidet nedefter, hvid, med alderen gulbrunt anløbende. Kødet er ret fast, hvidt, lidt gulbrunt anløbende med alderen, med mild smag og med alderen med lugt af hummer.

Pile-Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kari Hald

Forveksling

: Pile-Skørhat hører til hummerskørhatgruppen, der kendes på, at stokken bliver brun ved berøring, og at kødet lugter af hummer og reagerer grønt med jernsulfat. Gruppen er meget vanskelig, men denne art er dog umiskendelig i Danmark ved sin relativt lille størrelse og voksestedet under pil.

Udbredelse

: Den er ret sjælden i Danmark, men lokalt hyppig ved Jyllands Vestkyst.
Pile-Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne ses fra august til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Pile-Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Pile-Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pile-Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Den danner mykorrhiza med rødder af træer og buske.

Levested

: Pile-Skørhat vokser under pil, dels i klitterræn under krybende pil, dels (sjældent) i pilemoser inde i landet, dels (sjældent) under seljepil i parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Sarnari, M. 2005: Monografia illustrata del genere Russula in Europa. Tomo Secundo. Trento, 768 s.

Schäffer, J. C. 1952: Die Russulae. - Die Pilze Mitteleuropas vol. III. Bad Heilbrunn. Optryk 1969, 1979, Vaduz, 300 s. (benyttet udgave: 1979).

Vesterholt, J. 2004: Danmarks Svampe. København, 472 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: