Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: En lille, rosa-hvidlig art under birk med skarp smag og hvidt sporestøv.

Hat 2-5 cm bred, først lavt hvælvet, siden nedtrykt, i randen lidt kamfuret, først livligt rosa, siden afblegende til hvid, ofte med gullige partier. Lameller hvide, alle lige lange, æg hel. Stok cylindrisk til smalt kølleformet, hvid. Kød skørt, hvidt, med svag, frugtagtig lugt.

Bleg Gift-Skørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Variation

: Bortset fra hattens typiske farveskift varierer arten kun lidt.

Forveksling

: Den rosa hatfarve kombineret med voksestedet og lamelfarven vil som regel let kunne placere arten. Falmende Skørhat (Russula depallens) bleger også fra rosa til hvid, men den er lidt større, fastere i kødet og vokser under birk på tør bund, og sporestøvet er cremegult.

Udbredelse

: Ret almindelig i Danmark; formodentlig jævnt udbredt over hele landet. Den er ofte talrig på lokaliteterne. Arten har tidligere været sammenblandet med Stor og Lille Gift-Skørhat, først udskilt som en selvstændig art i 1960 og er ikke anerkendt overalt i litteraturen.
Bleg Gift-Skørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Bleg Gift-Skørhat baseret på Naturbasens observationer:
Bleg Gift-Skørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bleg Gift-Skørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med birk. Det latinske artsnavn betyder birkenes.

Levested

: I birkemoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Einhellinger, A., 1985: Die Gattung Russula in Bayern. - Hoppea 43 (optrykket fra 1987).

Marchand, A., 1977: Les Russules. - Champignons du Nord et du Midi 5.

Pearson, A.A., 1948: The genus Russula. - The Naturalist, july-september 1948 (andenudgaven fra 1950).

Rayner, R.W., 1968-1970: Keys to the British species of Russula, part I-III. - Bull. Br. Myc. Soc. 2-4 (optryk uden år af tre artikler med rettelser og tilføjelser).

Sarnari, M., 1998-2005: Monografia illustrata del Genere Russula in Europa. Tomo primo, tomo secundo.

Schaeffer, J., 1933: Die Russulae. - Die Pilze Mitteleuropas 3 (optrykket fra 1979 af andenudgaven fra 1952).

De senest indberettede arter i Naturbasen: