Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Munck
    Foto: Jørgen Munck
  • Fotograf: Henrik Pedersen
    Foto: Henrik Pedersen
  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen

Kendetegn

: Sjælden vintergæst nordfra. Længde 20-22 cm. Stor og rund finke med kort hals og lang hale. Har kraftigt næb med krog og dobbelte lyse vingebånd. Hannen er rød i dragten, mens hunnen er gullig til grønlig. Kan minde om en lille papegøje. Krognæb er meget ofte tillidsfuld og kan observeres på få meters afstand uden at den flyver væk.
Krognæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Arnold Houmann

Variation

: 1k hanner er ikke røde, men grå og orange i fjerdragten.

Forveksling

: Kan forveksles med stor korsnæb – se denne.

Udbredelse

: Kan træffes i hele landet i invasionsår.
Krognæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Krognæb er en sjælden vintergæst i Danmark og forekommer uregelmæssigt i småinvasioner.

Tidsmæssig fordeling

af Krognæb baseret på Naturbasens observationer:
Krognæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krognæb - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af blad- og blomsterknopper, bær og skud. Om sommeren desuden af insekter.

Levested

: Yngler og overvintrer i nåleskov i det nordlige Skandinavien og Rusland.

De senest indberettede arter i Naturbasen: