Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Klaus Thommesen
  Foto: Klaus Thommesen
 • Fotograf: Ulf Bjerre
  Foto: Ulf Bjerre
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Den juvenile stillits (øverst) har et gråhvidt hoved med fine striber, mens den adulte fugl har det røde ansigt (nederst).

Kendetegn

: Stillits er en af de mest farvestrålende danske fugle. Den har et rødt ansigt og hovedet er sort og hvidt. Vingerne er sorte med brede gule vingebånd. Overgumpen er hvid og halen sort med hvide pletter. Kønnene er ens. Kaldet er et karakteristisk stikelitt eller stik-lits.

Ungfuglene (juvenile) som ses i sensommeren og hen i efteråret har et gråhvidt hoved medfine striber (figur 1).

Stillits
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Stillitsen er så umiskendelig at den næppe kan forveksles med andre fugle.

Udfordring: Kønsbestemmelsen er særligt svært. Kønsforskelle ligger i meget subtile detaljer, fx i længde af den røde maske under øjne. Det ville hjælpe, hvis man ville kønsbestemme billeder i kommentarer.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele landet.
Stillits - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stillitsen kan ses hele året, men er mest synlig i landskabet efterår og vinter, hvor den optræder i flokke.

Tidsmæssig fordeling

af Stillits baseret på Naturbasens observationer:
Stillits - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stillits - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever af frø, især fra ukrudt som burre og tidsel. Tager som andre finker insekter om sommeren.

Levested

: Stillitsen yngler i skovbryn, hegn, parker og haver. Den færdes i flokke uden for yngletiden på brakmarker og lignende med ukrudtsfrø. Også i vejkanter hvor den tager frø og kråsesten.

De senest indberettede arter i Naturbasen: