Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Pai Tobias Skov Andresen
  Foto: Pai Tobias Skov Andresen
 • Fotograf: Henrik Bringsøe
  Foto: Henrik Bringsøe
 • Fotograf: Brian Nielsen
  Foto: Brian Nielsen

Kendetegn

: Grønirisk har en længde 15-16 cm. Det er en kraftig olivengrøn/grågrøn finke med et lyst næb. Når fuglen sidder, kan de gule felter på håndsvingsfjerene ses meget tydeligt. I flugten ses desuden også to klare gule felter på halen. Hunnen har mindre gult i fjerdragten end hannen. Brystet er hos hannen tydeligt gulgrønt, mens hunnen har et mere gråt/grågrønt bryst. Juvinile fugle har har gråhvid stribet bryst og meget svage gule felter.
Grønirisk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert S Laursen

Forveksling

: Grønirisk kan i nogle tilfælde forveksles med den mindre grønsisken og den mere sjældne gulirisk.

Udbredelse

: Grønirisk er udbredt i hele landet. Det er en meget almindelig ynglefugl og tillige en almindelig trækfugl.
Grønirisk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses hele året. I vinterhalvåret er den en almindelig gæst ved foderbrædtet i haven.

Tidsmæssig fordeling

af Grønirisk baseret på Naturbasens observationer:
Grønirisk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønirisk - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever som andre finker hovedsageligt af frø. Reden bygges i april og de 5-6 æg lægges i starten af maj. Rugetiden er 12-14 dage.

Levested

: Grønirisk lever i parker, haver, skove, kirkegårde og andre steder i kulturlandskabet med spredt bevoksning.

De senest indberettede arter i Naturbasen: