Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Ole Hetland
    Foto: Ole Hetland
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam

Kendetegn

: Længde 24-26 cm. Gråt hoved, brun ryg og lysegrå overgump. Halen er sort. Brystet er okkerfarvet og sortspættet. Bugen er hvid og flankerne mørke og spættede. Har hvide armhuler som er et godt kendetegn i flugten. Stemmen er et sjak-sjak-sjak hvilket har givet fuglen sit navn.
Sjagger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Variation

: Ringe.

Forveksling

: Kan forveksles med misteldrossel, vindrossel og sangdrossel. Disse har dog ikke grå overgump.

Udbredelse

: Yngler især på Sjælland og ved nåletræsplantagerne i Vestjylland. Ses i hele landet om vinteren.
Sjagger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En fåtallig ynglefugl i Danmark, men er meget almindelig træk- og vintergæst september - april.

Tidsmæssig fordeling

af Sjagger baseret på Naturbasens observationer:
Sjagger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sjagger - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler ofte – men ikke altid – i kolonier. Lever af orme og insekter om sommeren og af frugter og bær om vinteren. Ses ofte i blandflokke med andre drosler.

Levested

: Yngler gerne i randzoner mellem skov og åbent land. Kan ses overalt på trækket og om vinteren – ofte på nedfaldsæbler i haver.

De senest indberettede arter i Naturbasen: