Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: kai nissen
  Foto: kai nissen

Kendetegn

: Bjergirisk er en lille stribet gulbrun fugl. Struben er i modsætning til hos tornirisk ensfarvet brun. Har et meget tydeligt gulligt vingebånd der er synlig på afstand. Hannen er rosa på overgumpen, mens hunner er brunstribet. Halen er lang og kløftet. Næbbet er gråt i sommerdragt og gult i vinterdragt.
Bjergirisk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jens veilgaard vendelbo

Forveksling

: Kan forveksles med tornirisk, lille og stor gråsisken og hvidsisken

Udbredelse

: Kan træffes I hele landet sep-apr.
Bjergirisk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bjergirisk er en almindelig træk- og vintergæst i Danmark. De første fugle ankommer i september og i marts-april trækker fuglene nordpå igen.

Tidsmæssig fordeling

af Bjergirisk baseret på Naturbasens observationer:
Bjergirisk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bjergirisk - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af frø som den især tager på visne urtefrøstande.

Levested

: Yngler på kystnære heder i Skandinavien. Store flokke ses på træk og overvintring i Danmark fouragere på strandenge o.l.. Overnatter på bygninger. Ofte i byer, havnearealer o.l.

De senest indberettede arter i Naturbasen: