Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Brian  Nielsen
    Foto: Brian Nielsen
  • Fotograf: Claus Bach
    Foto: Claus Bach

Kendetegn

: Længde 12-14 cm. Lang kløftet hale, hvide felter på håndsvingsfjerene, gråt næb og grållig kind med lyst felt. Hvid bug. Hannen har rød pande og bryst. Hovedet er gråt. Ryggen er kanelbrun og uden striber. Hunnen har gråt hoved og svagt stribet brun ryg. Bryst lyst brunt og stribet.
Tornirisk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Nielsen

Variation

: Ringe.

Forveksling

: Kan forveksles med bjergirisk og især i flugten med lille- og stor gråsisken og hvidsisken

Udbredelse

: Almindelig og udbredt i hele Danmark.
Tornirisk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ankommer til Danmark i marts-april og trækker sydpå igen i september-oktober. Fugle fra Skandinavien kan overvintre hos os.

Tidsmæssig fordeling

af Tornirisk baseret på Naturbasens observationer:
Tornirisk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tornirisk - månedlig fordeling

Biologi

: Lever af frø fra “ukrudt”, brakmarker o.l. Tager insekter om sommeren.

Levested

: Åbent kulturlandskab med hegn og buske, i haver og enge. Ofte på strandenge uden for yngleiden.

De senest indberettede arter i Naturbasen: