Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen
 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen
 • Fotograf: Marie-Louise Haagensen
  Foto: Marie-Louise Haagensen

Kendetegn

: Spætmejsen er robust bygget med et stort hoved og et spidst næb. Den virker nærmest halsløs. Oversiden er blågrå og den har en kraftig sort øjenstribe. Undersiden er hvid til gyldenbrun. Den korte hale er blågrå med hvide hjørner. Hannen er kraftigere farvet end hunnen, især de gyldenbrune flanker.

Spætmejsen bevæger sig i livlige ryk, ofte i zigzag, når den ses klatre på træer og stammer på jagt efter føde. Den kan klatre med hovedet nedad, hvilket er karakteristisk for arten.

Spætmejsens stemme er højlydt og varieret - man opdager ofte fuglens tilstedeværelse på netop stemmen, der hyppigst er en langsom remse af velklingende fløjt.

Spætmejse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Forveksling

: Spætmejsen kan ikke rigtig forveksles med andre fuglearter. Den kravler på træstammer som træløbere, men evnen til at klatre med hovedet nedad har kun spætmejsen.

Udbredelse

: Da arten er tilknyttet gammel løvskov er den mest talrig i den østlige del af Danmark, hvor denne naturtype er mest dominerende. I de vestlige og nordlige dele af Jylland, hvor skovene ofte primært er nåletræsplantager, er arten mere fåtallig og spredt.

Spætmejsen er meget stationær og har kun et meget lille spredningspotentiale. Af samme grund findes den eksempelvis ikke på Samsø, selv om der her er egnede levesteder.

Spætmejse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten er en standfugl og ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Spætmejse baseret på Naturbasens observationer:
Spætmejse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spætmejse - månedlig fordeling

Biologi

: Om sommeren levet spætmejsen primært af insekter som den finder på jorden eller på stammer og grene. Om efteråret laver den depoter af bog, agern og hasselnødder, som den lever af gennem vinteren. Den kommer dog også gerne til foderbrættet efter frø.

Arten er hulruger og lægger æg omkring 1. maj. Æggene ruges i op til 18 dage, og ca. 25 dage senere forlader ungerne reden.

Levested

: Spætmejsen lever i ældre løvskov, i gamle parker o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mullarney, K., Svansson, L. & Zeterström, D. (1999): Fugle i Felten. L&R Fakta. 400 s.

Génsbøl, B. (1987): Nordens Fugle. C.E.C Gads Forlag. 496 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: