Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: René Jacobsen
    Foto: René Jacobsen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Længde 12,5 cm. Lidt mindre og med relativt længere vinger end Sortstrubet Bynkefugl.

Hos adult han når det hvide halsbånd længere om i nakken end hos Sortstrubet Bynkefugl, og mange fugle har hvide flanker og kun rustfarvet bryst (og dermed hvidere underside, incl. flanker). Hvid overgump er bredere end hos vestlige fugle og ofte gulbruntonet. Er i vinterdragt lysere end Sortstrubet Bynkefugl, har tydeligere øjenbrynsstribe og lyse bræmmer på vingen (som danner vingebånd og lyst vingepanel).

Hun og 1. vinterdragt er lyst sandbrun med hvidlig strube og øjenbrynsstribe. Har lyst panel over armsvingfjer og bred, hvid til lyst sandfarvet overgump, der er tydelig mod sort hale. De lyseste hunner kan ligne små Ørkenstenpikkere.

Sibirisk Bynkefugl betragtes som selvstændig en art (fra 11. september 2011 at regne) og er således ikke længere en race af Sortstrubet Bynkefugl.

Sibirisk Bynkefugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Den geografiske variation er stor og kompleks. 5 (eller 6) racer.

Desuden er hybrider med Bynkefugl kendt.

Forveksling

: Sortstrubet Bynkefugl, Bynkefugl.

Udbredelse

: Yngler i Sibirien og i Centralasien øst for Sortehavet. Har desuden ynglet i Finland.
Sibirisk Bynkefugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sibirisk Bynkefugl lever i NV-Rusland og østpå. Optræder som sjælden gæst i Vesteuropa (incl. 2011: 37 fund i DK) især om efteråret, især ultimo september til ult. oktober, men er også truffet i DK vinter og forår(idet fuglene åbenbart af og til trækker stik modsat den normale trækretning mod Sydasien, såkaldt omvendt træk).

Tidsmæssig fordeling

af Sibirisk Bynkefugl baseret på Naturbasens observationer:
Sibirisk Bynkefugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sibirisk Bynkefugl - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler som Bynkefugl især ved moser og fugtige enge.

Sangen er en hastig, kvidrende remse, der ligner Tornsangers eller Gærdesangers. Synger åbent eller i kort sangflugt. Advarselskaldet r et -hyit- efterfulgt af et snerrende -tak-tak-, som sten, der slås mod hinanden.

Levested

: Foretrækker i Vesteuropa kystområder eller hedestrækninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten v/Beaman, Madge og Olsen. Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: