Azurmejse

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: 12-13 cm. Blå på ryg, vinger og hale. Hoved helt hvidt med mørk øjenstribe. Den mangler blåmejsens blå isse. Meget bredere hvidt vingebånd end Blåmejsens. Tertiær og svingfjersspidser hvide. Halesider hvide.

Variation

: Gulbrystet Azurmejse (Cyanistes flavipectus eller Cyanistes cyanus flavipectus) ligner Azurmejse men har gult bryst. Der er lidt tvivl om den gulbrystede er en selvstændig art eller en underart af Azurmejse.

Kan hybridisere med Blåmejse. Hybriderne har blå isse.

Forveksling

: Azurmejsen bør ikke forveksles med noget, men kan alligevel forveksles med sin nære slægtning, Blåmejse.

Blåmejsen har grøn ryg, mindre hvidt på tertiærspidserne, ingen hvide halesider, mindre hvidt vingebånd, gul bug og blå isse.

Udbredelse

: Azurmejsen er ikke set i Danmark. Den lever i Rusland og øst over.

Hvornår ses den?

: Azurmejsen ses hele året (men ikke i Danmark)

Biologi

: Biologi meget som Blåmejse. Yngler i huller som andre mejser, og lægger ca. 10 æg. Den lever af smådyr og plantefrø.

Levested

: Lever især i løvskov langs søer og åer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fugle i Felten

De senest indberettede arter i Naturbasen: