Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Dalskov
    Foto: Claus Dalskov
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Kendetegn

: Længde 27 cm. Lysebrun til grålig overside. Lang hale. Undersiden hvid med RUNDE pletter. Pletterne sidder ikke i længderækker som det ses hos sangdroslen, men er anbragt mere kaotisk, uden egentligt mønster.Har ofte et mørkt område eller halvmåne på brystet og en hvid kindplet. Flugten skifter mellem vingeslag og et bueformet glid hvor vingerne ligger ind til kroppen. I flugten ses hvide armhuler som hos sjagger. Står på jorden meget opret.
Misteldrossel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Variation

: Ringe.

Forveksling

: Den kan forveksles med Sangdrossel, men denne er mindre, mere ensartet brun overside og har pilespidsformede pletter i et længdestribet-lignende mønster, hvor Misteldrossels pletter er runde i varierende størrelse og tilfældigt anbragt.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet, men er mest talrig i Jylland.
Misteldrossel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Misteldrossel er en yngle- og trækfugl der ses i Danmark fra februar til november, dog mest på trækket forår og efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Misteldrossel baseret på Naturbasens observationer:
Misteldrossel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Misteldrossel - månedlig fordeling

Biologi

: Ret sky. Lever af orm, snegle og insekter. Tager bær om vinteren. Lever især i udlandet af misteltenens frø.

Levested

: Yngler især i nåle- og blandskov, men også i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peter Nielsen, Pers. Komm.

De senest indberettede arter i Naturbasen: