Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jannik Andersen
    Foto: Jannik Andersen
  • Fotograf: Poul Erik Gehrcke Sommer
    Foto: Poul Erik Gehrcke Sommer
  • Fotograf: Poul Erik Gehrcke Sommer
    Foto: Poul Erik Gehrcke Sommer

Svær at bestemme!

Sjælden art der meget ofte forveksles med den talrige sumpmejse.

Kendetegn

: En relativ sjælden sønderjysk fugl med en bestand på 100-300 par. Længde ca. 13 cm. Ligner sumpmejse. Har en matsort hætte, sort hagesmæk der ofte udvider sig nedadtil, brun overside med lyse paneler på armsvingfjerene, virker tyrenakket og har beigebrune flanker. Kinder og bryst er lyse. Kaldet er et hæst ti-ti tææ-tææ
Fyrremejse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Erik Gehrcke Sommer

Variation

: Hagesmækkens størrelse kan variere. Fyrremejser fra Skandinavien har grålig overside.

Forveksling

: Forveksles meget nemt med sumpmejse der ligner på en prik. Sumpmejse har dog en mere glinsende isse, mangler det lyse panel på armsvingsfjerene og har lysere flanker. Kinderne på fyrremejsen virker hvidere end på sumpmejse. Hagesmækken er generelt større på fyrremejse. Sumpmejse er som fyrremejse standfugl, men yngler modsat fyrremejsen i hele landet. Sumpmejse dominerer over fyrremejse, hvor disse mødes. Arterne skelnes nok bedst på stemmen.

Udbredelse

: Sønderjylland. Enkelte fugle menes observeret på Sjælland, hvilke sandsynligvis har været Skandinaviske fugle (grålig overside).
Fyrremejse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrremejse baseret på Naturbasens observationer:
Fyrremejse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrremejse - månedlig fordeling

Biologi

: Standfugl. Opsøger principielt aldrig foderbrætter. Rede udhugges i rådne træstammer.

Levested

: Kan modsat sumpmejse forekomme i alle typer af skov.Yngler kun i sønderjyske pilemoser, hvortil den indvandrede i 1970´erne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Meltofte, H. & Fjeldså, J.(2002): Fuglene i Danmark. Gyldendal

Mullarney, K. Et. al. (1999): Fugle i felten. L & R Fakta

De senest indberettede arter i Naturbasen: